Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Insuman - Insuman toote info HÜPERGLÜKEEMIA JA HÜPOGLÜKEEMIA

ATC Kood: A10ABCD01
Toimeaine: insulin human
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

 

HÜPERGLÜKEEMIA (veresuhkru kõrge tase)

Kui teie veresuhkur on liiga kõrge (hüperglükeemia), ei ole te süstinud piisavalt insuliini.

Miks tekib hüperglükeemia?

Näiteks:

- te ei ole süstinud insuliini või olete süstinud seda liiga vähe või insuliini efektiivsus on vähenenud, nt vale säilitamise tõttu,

- teie kehaline aktiivsus on tavalisest vähenenud, te olete stressis (emotsionaalne stress, ärevus), või teil on olnud trauma, operatsioon, infektsioon või palavik,

- te tarvitate või olete tarvitanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

Hüperglükeemia hoiatusnähud

Janu, sagenenud urineerimisvajadus, väsimus, kuiv nahk, näo punetus, isutus, madal vererõhk ja kiire südame löögisagedus ning glükoosi ja ketokehade leidumine uriinis. Kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus ja isegi teadvusekaotus võivad olla insuliini puudusest tuleneva raske seisundi (ketoatsidoosi) tunnusteks.

Mida peaksite tegema hüperglükeemia korral?

Mõõtke oma veresuhkru taset ja määrake ketoonide sisaldus uriinis võimalikult kiiresti pärast ülalnimetatud sümptomite tekkimist. Rasket hüperglükeemiat ja ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt toimub ravi haiglas.

HÜPOGLÜKEEMIA (veresuhkru madal tase)

Kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, võite kaotada teadvuse. Tõsine hüpoglükeemia võib põhjustada südameataki või ajukahjustuse ning olla eluohtlik. Tavaliselt peaksite ära tundma, kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, ning olema võimeline õigeid meetmeid rakendama.

Miks tekib hüpoglükeemia?

Näiteks:

- te süstite liiga palju insuliini,

- te jätate toidukorra vahele või sööte hiljem,

- te ei söö piisavalt või sööte toite, mis sisaldavad tavalisest vähem süsivesikuid (süsivesikuteks kutsutakse suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid, kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),

- te kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,

- te tarbite alkoholi, eriti juhul kui te ei söö piisavalt,

- teie füüsiline koormus on tavalisest suurem või teist tüüpi kui tavaliselt,

- te olete paranemas traumast, operatsioonist või muust stressist,

- te olete paranemas palavikust või haigusest,

- te kasutate või olete kasutanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

Hüpoglükeemia on tõenäolisem, kui:

- te olete just alustanud insuliinravi või läinud üle mõnele teisele insuliinipreparaadile,

- teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või ebastabiilne,

- te muudate nahapiirkonda, kuhu te insuliini süstite (nt reielt õlavarrele),

- teil on raske neeru- või maksahaigus või mõni muu haigus, nagu näiteks hüpotüreoidism.

Hüpoglükeemia hoiatusnähud

- Teie kehas

Näiteks sümptomid, mis näitavad, et teie veresuhkur langeb liiga madalale või liiga kiiresti on näiteks: higistamine, niiske nahk, ärevus, kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, südamekloppimine ja ebaregulaarsed südamelöögid. Need sümptomid tekivad tavaliselt enne, kui sümptomid, mis on tingitud madalast suhkrutasemest ajus.

- Teie ajus

Näiteks järgnevad sümptomid näitavad madalat veresuhkru taset ajus: peavalu, intensiivne näljatunne, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumisraskused, reaktsioonide aeglustumine, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värisemine, halvatus, torkimistunne (paresteesia), tuimus ja naha muutunud tundlikkus suu ümbruses, pearinglus, enesekontrolli kaotus, suutmatus enda eest hoolt kanda, krambid, teadvusekadu.

Esmased sümptomid, mis viitavad hüpoglükeemiale („hoiatussümptomid“) võivad puududa või olla nõrgenenud, kui:

- te olete kõrges eas,

- olete põdenud suhkurtõbe pikka aega

- kui te põete diabeedi tagajärjel teatud tüüpi närvihaigust (diabeetiline autonoomne neuropaatia),

- te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt päev varem) või see tekib aeglaselt,

- teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud;

- te olete hiljuti loominsuliinilt läinud üle iniminsuliinile, nagu Insuman;

- te võtate või olete võtnud teatud teisi ravimeid (vt. lõik 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia (ning te võite isegi minestada) enne kui olete oma probleemist teadlik. Olge oma hoiatussümptomitega kursis. Vajadusel võib tavalisest sagedasem veresuhkru testimine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige situatsioone, kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt auto juhtimisel).

Mida peaksite tegema hüpoglükeemia korral?

1. Ärge süstige insuliini. Sööge koheselt 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magusaks tehtud karastusjooke. Ettevaatust! Pidage meeles, et kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid) hüpoglükeemia korral ei aita.

2. Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkru taset tõstev toime (nt leib või pasta). Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

3. Kui hüpoglükeemia taastub, võtke veelkord sisse 10...20 suhkrut.

4. Pöörduge arsti poole niipea, kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemia vastu võitlema või kui hüpoglükeemia taastub.

Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate te glükoosi- või glükagooni (ravim, mis tõstab veresuhkru taset) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.

On soovitav, et te mõõdaksite oma veresuhkru taset kohe pärast suhkru manustamist, et teada, kas on ikka tegemist hüpoglükeemiaga.

Insuman Comb 25 süstesuspensioon eeltäidetud pensüstelis. OptiSet. Kasutusjuhend.

OptiSet on eeltäidetud pensüstel insuliini süstimiseks.

Enne OptiSet’i kasutamist rääkige oma tervishoiutöötajaga õigest süstimistehnikast.

Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne OptiSet’i kasutamist. Kui te ei ole võimeline kõiki juhiseid iseseisvalt järgima, kasutage OptiSet’i ainult siis, kui teid on abistamas isik, kes on võimeline juhiseid järgima. Hoidke pensüstelit nii nagu on näidatud infolehes. Hoidke pensüstelit horisontaalasendis nõel vasakul ja annusevalija paremal nagu on näidatud alloleval joonisel, et saaksite annust korrektselt lugeda.

Järgige täielikult neid juhiseid iga kord kui Optiset’i kasutate, et saaksite õige annuse. Kui te ei järgi neid juhiseid täielikult, võite saada liiga palju või vähe insuliini, mis võib mõjutada suhkrut teie veres.

Annuseid on võimalik valida 2-ühikulise sammuga vahemikus 2…40 ühikut. Iga pensüstel sisaldab mitu annust.

Kui teil on küsimusi OptiSet’i või suhkurtõve kohta, küsige oma tervishoiutöötajalt või helistage sanofi-aventise kohalikku esindusse käesoleva infolehe esiküljel oleval telefoninumbril.

Hoidke infoleht alles tuleviku tarvis iga kord kui kasutate OptiSet’i.

Pensüsteli skemaatiline diagramm

Uus kasutusinfo

 insuliini nimi on trükitud pensüstelile

 annuse valijat saab keerata ainult ühes suunas

Tähtis informatsioon OptiSet’i kasutamiseks:

 Enne igat kasutamist kinnitage uus nõel. Kasutada tohib ainult OptiSet’iga sobivaid nõelu.

 Enne igat süstimist teostage alati ohutustest (vt 3.samm).

 Uue OptiSet’i esmakordsel kasutamisel peab teostama esmase ohutustesti tootja poolt eelseatud 8 ühikuga.

 Annuse valijat tohib keerata ainult ühes suunas.

 Ärge kunake keerake annuse valijat (muutke annust), kui süstimisnupp on välja tõmmatud.

 Seda pensüstelit tohib kasutada ainult üks patsient. Seda ei tohi jagada kellegi teisega.

 Kui süstijaks on teine isik, peab ta olema eriti ettevaatlik, et vältida juhuslikku vigastust nõelaga ja infektsiooni edasikandumist.

 Ärge kunagi kasutage OptiSet’i kui see on katki või te ei ole kindel, et see töötab korralikult.

 Olgu teil alati varu-OptiSet juhuks, kui teie OptiSet on kadunud või katki.

1. samm Kontrollige ja segage insuliini

A. Eemaldage pensüsteli kate.

B. Kontrollige OptiSet’i ja insuliinimahuti märgistust, veendumaks, et see sisaldab õiget insuliini.

C. Kontrollige insuliini välimust. Segage insuliini pöörates OptiSet’i aeglaselt üles-alla vähemalt 10 korda (ärge loksutage OptiSet’i).

D. Kontrollige insuliini välimust. See peab olema ühtlaselt piimjasvalge kotsistentsiga.

2. samm Kinnitage nõel

Iga süstimise jaoks kasutage alati uut steriilset nõela. See aitab vältida saastumist ja võimalikku nõela ummistumist.

Enne nõela kasutamist lugege tähelepanelikult nõeltega kaasasolevat „Kasutusjuhist“.

Palun pange tähele, et näidatud nõel on ainult illustratsiooniks.

A. Eemaldage nõelalt kaitsekile.

B. Asetage nõel pensüsteliga ühele joonele ja hoidke seda kinnitamise ajal otse (keerake või suruge, sõltuvalt nõela tüübist).

 kui te ei hoia nõela kinnitamise ajal otse, võib see vigastada kummikorki ja põhjustada leket või nõel võib murduda.

3. samm Teostage ohutustest

Enne iga süstimist teostage alati ohutustest. See tagab õige annuse manustamise, sest

 tagab, et pensüstel ja nõel töötavad korralikult,

 eemaldab õhumullid.

Kui te võtate kasutusele uue Optiset’i, peab esmase ohutustesti tegema tootja poolt eelseatud 8 ühikuga, muidu pensüstel ei tööta korralikult.

A. Veenduge, et süstimisnupp on sisse vajutatud.

B. Valige annus ohutustesti jaoks.

 uus ja kasutamata OptiSet: tootja poolt on eelseatud 8 ühikut esmase ohutustesti teostamiseks.

 kasutusel olev OptiSet: valige annus 2 ühikut, keerates annuse valijat edasi, kuni annuse nool osutab numbrile 2. Annuse valija pöörleb ainult ühes suunas.

C. Tõmmake süstimisnupp täiesti välja, et laadida annus. Ärge kunagi keerake annuse valijat, kui süstimisnupp on välja tõmmatud.

D. Eemaldage nõela välimine kaitsekork ja hoidke alles kasutatud nõela eemaldamiseks pärast süstimist. Eemaldage sisemine nõela kaitsekork ja visake see ära.

E. Hoidke pensüstelit nõelaga ülespoole.

F. Koputage insuliinimahutile, nii et õhumullid tõusevad üles nõela suunas.

G. Vajutage süstimisnupp lõpuni sisse. Kontrollige, et nõela otsast väljub insuliin.

Võib osutuda vajalikuks teostada ohutustest mitu korda, kuni insuliin väljub.

 Kui insuliini ei välju, kontrollige õhumullide olemasolu ja korrake nende eemaldamiseks ohutustesti veel kaks korda

 Kui insuliin ikka ei välju, võib nõel olla ummistunud. Vahetage nõel ja proovige uuesti.

 Kui pärast nõela vahetamist insuliin ei välju, võib OptiSet olla katki. Ärge seda OptiSet’i kasutage.

4. samm Valige annus

Te võite valida annuse 2-ühikuse sammuga, minimaalselt 2 ja maksimaalselt 40 ühikut. Kui te vajate 40 ühikust suuremat annust, peate selle manustama kahe või enama süstena.

A. Kontrollige, et annuse jaoks on piisavalt insuliini

 Jääkinsuliini skaala läbipaistval insuliinimahutil näitab ligikaudselt, kui palju insuliini on OptiSet’is alles. Seda skaalat ei tohi kasutada annuse valimiseks.

 Kui must kolb on värvilise triibu alguses, on alles veel ligikaudu 40 ühikut insuliini.

 Kui must kolb on värvilise triibu lõpus, on alles veel ligikaudu 20 ühikut insuliini.

B. Valige vajalik annus, keerates annuse valijat edasi.

Kui te juhtusite keerama üle vajaliku annuse ja

 te ei ole veel süstimisnuppu välja tõmmanud, võite jätkata keeramist, kuni jõuate jälle vajaliku annuseni,

 te olete juba süstimisnupu välja tõmmanud, peate laetud annuse väljutama enne, kui keerate annuse valijat uuesti.

5. samm Laadige annus

A. Annuse laadimiseks tõmmake süstimisnupp täielikult välja.

B. Kontrollige, kas vajalik annus on täielikult laetud. Pange tähele, et süstimisnuppu saab välja tõmmata ainult nii palju, kuivõrd mahutis on insuliini alles.

Süstimisnupp võimaldab kontrollida tegelikult laetud annust.

 Süstimisnuppu peab kontrollimise ajal hoidma välja tõmmates pinge all.

 Viimane lai triip, mis on näha süstimisnupul, näitab laetud insuliini annust. Hoides süstimisnuppu pinge all, on näha üksnes laia triibu ülaots.

 selles näites on laetud 12 ühikut

○ kui te valisite 12 ühikut, võite süstida valitud annuse

○ kui te valisite suurema annuse kui 12 ühikut, siis saab selle insuliini pensüsteliga süstida ainult 12 ühikut

Sellisel juhul peate tegema järgnevat:

 võite süstida pensüstelisse allesjäänud koguse insuliini ja manustada puudujääva osa annusest uue OptiSet’iga või

 kasutada uut OptiSet’i kogu annuse manustamiseks

6. samm Süstige annus

A. Kasutage tervishoiutöötaja õpetatud süstimismeetodit

B. Torgake nõel nahka

C. Manustage annus, surudes süstimisnupu lõpuni sisse. Kuuldub klõpsuv heli, mis lõpeb, kui süstimisnupp on lõpuni sisse vajutatud.

D. Hoidke süstimisnuppu lõpuni sisse vajutatuna ja lugege aeglaselt 10-ni, enne kui nõela nahast välja tõmbate. See tagab kogu annuse manustamise.

Pensüsteli kolb liigub iga annusega. Kolb jõuab kolbampulli lõppu kui kõik 300 ühikut insuliini on ära kasutatud.

7. samm Eemaldage ja kõrvaldage nõel

Pärast igat süstimist eemaldage alati nõel ja hoidke OptiSet’i ilma külge pandud nõelata. See aitab vältida:

 saastumist ja/või infektsiooni,

 õhu pääsu insuliinimahutisse ja insuliini leket, mis võib põhjustada eksimusi annustamisel.

A. Kinnitage välimine nõela kaitsekork tagasi nõelale ja keerake selle abil nõel pensüsteli küljest lahti. Vähendamaks juhuslikku nõelaga vigastuse ohtu ärge kunagi pange tagasi sisemist nõelakatet.

 Kui teid süstib teine isik või kui te süstite teist isikut, peab ta nõela eemaldades ja ära visates olema eriti ettevaatlik. Järgige soovitatud ohutusmeetmeid nõela eemaldamise ja kõrvaldamise kohta (võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga), et vähendada juhusliku nõelavigastuse ja nakkushaiguste edasikandumise ohtu.

B. Kõrvaldage nõel ohutult nagu tervishoiutöötaja on õpetanud

C. Alati pange kate pensüstelile tagasi ja seejärel pange pensüstel hoiule kuni järgmise süstini.

Hoidmisjuhised

Palun lugege 5. lõigust „Kuidas Insuman Comb 25 säilitada” juhiseid Optiset’i hoidmise kohta käesoleva infolehe (insuliini-) vastasküljelt.

Kui hoidsite OptiSet’i külmas, võtke see 1…2 tundi enne süstimist soojenemiseks välja. Külma insuliini on valusam süstida.

Hävitage kasutatud OptiSet vastavuses kohalike juhistega.

Säilitamine

Kaitske OptiSet’i tolmu ja mustuse eest.

Te võite puhastada OptiSet’i välispinda niiske lapiga pühkides.

Ärge leotage, peske ega võidke pensüstelit, kuna see võib viga saada.

OptiSet on kavandatud töötama korralikult ja ohutult. Seda peab käsitsema ettevaatlikult. Vältige olukordi, milles OptiSet võib katki minna. Kui te arvate, et teie OptiSet võib olla katki, kõrvaldage see ja kasutage uut.

Küsimused ja vastused Valitud vale annus

 Õige annuse valimiseks järgige lõigus 4. samm kirjeldatud juhiseid.

Annus oli valitud ja süstimisnupp välja tõmmatud ilma kinnitatud nõelata

1. Kinnitage uus nõel.

2. Vajutage süstimisnupp täielikult sisse, et väljutada insuliin.

3. Teostage ohutustest

Kui ohutustest õnnestub, on OptiSet valmis kasutamiseks.

Kui ohutustest ebaõnnestub, võib pensüstel olla katki. Kasutage uut OptiSet’i.

Mistahes kahtluse korral, kas pensüstel töötab korralikult, kasutage uut OptiSet’i.

Annuse valija ei pöörle

 Te üritate keerata vales suunas. Annuse valijat saab keerata ainult edasi.

 Te üritate keerata samal ajal kui süstimisnupp on välja tõmmatud. Vajutage süstimisnupp täielikult sisse, et annus väljutada ja keerake uuesti

Süstimisnupul näidatud annus on suurem kui valitud annus

 Erinevus on 2 ühikut

Väljutage insuliin, seejärel valige annus ja kontrollige uuesti. Kui ilmneb sama viga, võib OptiSet olla katki ja te peate kasutama uut OptiSet’i

 Erinevus on üle 2 ühiku

OptiSet on katki, kasutage uut OptiSet’i.

Süstimisnupul näidatud annus on väiksem kui vajalik annus

Insuliinimahutis ei ole piisavalt insuliini. Te võite teha ühe järgnevast tegevusest:

 te võite süstida süstimisnupu näidatava koguse selle OptiSet’iga ja puudujääva osa annusest uue OptiSet’iga või

 süstida kogu annuse uue OptiSet’iga

Süstimisnuppu ei saa alla vajutada.

1. Kontrollige, et olete süstimisnupu lõpuni välja tõmmanud.

2. Kinnitage uus nõel.

3. Vajutage süstimisnupp täielikult sisse insuliini väljutamiseks.

4. Teostage ohutustest.

Te ei kuule süstimisel klõpsuvat heli

OptiSet on katki, kasutage uut OptiSet’i

Pensüstelist lekib insuliini

Nõel pole korralikult ühendatud (nt on viltu). Eemaldage nõel ja asendage uuega, kinnitades selle otse külge (vt 2.samm). Teostage ohutustest (vt 3.samm).