Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Insuman - Insuman kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: A10ABCD01
Toimeaine: insulin human
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

 

INSUMAN RAPID

INSUMAN BASAL

INSUMAN COMB (15, 25, 30, 50)

INSUMAN INFUSAT

Kokkuvõte üldsusele

 

Mis on Insuman?

Insuman on süstitavate insuliinilahuste ja -suspensioonide ravimisari. Insumani turustatakse viaalide, ampullide ja eeltäidetud ühekordsete pensüstaldena (OptiSet ja SoloStar).

Insuman sisaldab toimeainena iniminsuliini. Ravimisarja Insuman kuuluvad kiiretoimelise insuliini lahused (Insuman Rapid ja Insuman Infusat), mis sisaldavad lahustuvat insuliini; keskmise toimeajaga insuliini suspensioon (Insuman Basal), mis sisaldab isofaaninsuliini; ning kiiretoimeliste ja keskmise toimeajaga insuliinide eri kombinatsioonid (Insuman Comb):

Insuman Comb 15: 15% lahustuvat insuliini ja 85% kristalset protamiininsuliini;

Insuman Comb 25: 25% lahustuvat insuliini ja 75% kristalset protamiininsuliini;

Insuman Comb 30: 30% lahustuvat insuliini ja 70% kristalset protamiininsuliini;

Insuman Comb 50: 50% lahustuvat insuliini ja 50% kristalset protamiininsuliini.

Milleks Insumani kasutatakse?

Insumani kasutatakse suhkurtõvega patsientidel, kes vajavad insuliinravi.

Insuman Rapidit võib kasutada ka hüperglükeemilise kooma (kooma, mille põhjuseks on vere liiga suur glükoosisisaldus [suhkrusisaldus]) ja ketoatsidoosi (ketoonide ja hapete suur sisaldus veres) raviks ning vere glükoosisisalduse reguleerimiseks enne operatsiooni, selle ajal ja pärast seda.

Ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Insumani kasutatakse?

Insumani manustatakse nahaaluse süstena enamasti kõhueesseina või reide vastavalt arsti soovitustele. Iga süst tehakse eri kohta. Vajaliku glükoosisisalduse veres, kasutatava Insumani liigi, annuse ja süste ajastamise määrab kindlaks arst iga patsiendi puhul eraldi ning kohandab neid vastavalt patsiendi dieedile, kehalisele aktiivsusele ja elustiilile. Vähima tõhusa annuse leidmiseks peab korrapäraselt määrama patsiendi vere glükoosisisaldust. Insumani peab süstima enne sööki. Teabe täpse ajastamise kohta leiate pakendi infolehelt.

Insuman Rapidit võib manustada ka veeni, kuid ainult haiglas, kus patsienti on võimalik pidevalt jälgida. Insuman Infusat on spetsiaalne valmislahus kasutamiseks infusioonipumpades. 2/2

Kuidas Insuman toimib?

Suhkurtõbi on haigus, mille korral organismis ei teki vere glükoosisisalduse reguleerimiseks piisavalt insuliini. Insuman on asendusinsuliin, mis on identne organismis tekkiva insuliiniga.

Insumani toimeainet iniminsuliini valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda toodab bakter, millele on lisatud insuliini teket võimaldav geen (DNA). Insuman sisaldab insuliini mitmesugusel kujul: lahustuvat insuliini, mis toimib kiiresti (30 minuti jooksul pärast süstimist), ning isofaaninsuliini ja kristalset protamiininsuliini, mis imenduvad ööpäeva jooksul palju aeglasemalt ja pikendavad seega toimeaega.

Asendusinsuliin toimib samuti kui loomulikul teel tekkiv insuliin, aidates glükoosil siseneda verest rakkudesse. Vere glükoosisisalduse reguleerimisega vähenevad suhkurtõve sümptomid ja tüsistused.

Kuidas Insumani uuriti?

Insumaniga korraldati kaks uuringut, milles osales kokku 611 patsienti, kes olid kas I tüüpi suhkurtõvega patsiendid (kelle kõhunäärmes ei teki insuliini) või II tüüpi suhkurtõvega patsiendid (kelle organism ei suuda insuliini tõhusalt kasutada). Ühes neist uuringutest kasutati Insumani insuliinipumbas. Teises uuringus võrreldi Insuman Comb 25 poolsünteetilise iniminsuliiniga. Uuringutel mõõdeti vere glükoosisisaldust tühja kõhuga (kui patsient ei olnud söönud vähemalt kaheksa tundi) või teatud aine – glükosüleeritud hemoglobiini (HbA1c) – sisaldust veres, mis näitab, kui hästi reguleerib organism vere glükoosisisaldust. Uuringutes vaadeldi ka nende patsientide arvu, kellel tekkis hüpoglükeemia (vere väike glükoosisisaldus).

Milles seisneb uuringute põhjal Insumani kasulikkus?

Insumani kasutamine vähendas HbA1c sisaldust ning näitas, et organism reguleeris vere glükoosisisaldust samas ulatuses kui muu iniminsuliin. Insuman oli tõhus nii I kui ka II tüüpi suhkurtõve korral.

Mis riskid Insumaniga kaasnevad?

Insuman võib põhjustada hüpoglükeemiat. Insumani kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Insumani ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla iniminsuliini või ravimi mis tahes muu koostisosa suhtes ülitundlikud (allergilised). Insumani annuseid võib vajaduse korral kohandada, kui seda kasutatakse koos muu ravimiga, mis võib mõjutada vere glükoosisisaldust. Nende ravimite täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Insuman heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Insumani kasulikkus suhkurtõve ravis on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Insumanile müügiloa.

Muu teave Insumani kohta

Euroopa Komisjon andis Insumani müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 21. veebruaril 1997. Müügiluba pikendati 21. veebruaril 2002 ja 21. veebruaril 2007.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2008.