Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avonex - Avonex kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Biogen Idec Ltd.

Artikli sisukord

Üldine nimi: beeta-1a-interferoon

Tootemarkide nimed: Avonex, Avonexi eeltäidetud süstal, Rebif

Mis on avonex

Avonex on proteiini vorm, mida nimetakse beeta interferooniks ning mis on loomulikul kujul kehas olemas. Interferoonid aitavad kehal viirusnakkustega võidelda.
Avonexi kasutatakse relapseeruva hulgiskleroosi patsientide ravimiseks, et aeglustada füüsilise võimetuse tekkimist. Antud ravim ei ravi hulgiskleroosi, see ainult vähendab haiguse ägenemise sümptomite sagedust.
Avonexi võib kasutada ka teistel otstarvetel, mis ei ole siin välja toodud.

Oluline informatsioon Avonexi kohta

Avonex võib sündimata lapsele kahjulik olla või nurisünnituse põhjustada. Ärge kasutage antud ravimit siis, kui olete rase. Öelge oma arstile, kui te olete rase või planeerite ravimise ajal rasedaks jääda.
Enne Avonexi kasutamist öelge oma arstile, kui olete mingisugustele ravimitele allergiline või kui teil on maksahaigus, kilpnäärme haigus, epilepsia või mõni teine haigushoog, südamehaigus, valud rinnus ( angiin ), kongestiivne südamepuudulikkus, südamerütmi häire või kui teil on esinenud depressioon või ennasthävitav käitumine.
Mõned interferooni ravimeid kasutavad patsiendid on muutunud väga masendunuteks või neil on olnud enesetapumõtted. Lõpetage Avonexi kasutamine juhul, kui teil ilmnevad depressiooni sümptomid ( kurbus, nutmine, huvi kadumine asjade suhtes, mis teile varem meeldisid ) või kui teil on enesevigastamise mõtted. Ärge süstige endale ise antud ravimit juhul, kui te ei saa täielikult aru, kuidas süst teha tuleb ning kuidas ettenähtud korra kohaselt kasutatud nõeltest ning süstaldest vabaneda.
Et olla kindel selles, et antud ravimil ei ole teile kahjulikku mõju, on vajalik teie vere ja maksafunktsiooni regulaarne kontrollimine. Ka teie kilpnäärmetalitluse kontrollimine võib vajalik olla. Ärge jätke vahele ühtegi kokkulepitud kohtumist.

Enne Avonexi kasutamist

Ärge kasutage Avonexi juhul, kui olete interferoonidele või inimalbumiinile allergiline. Mõned interferooni ravimeid kasutavad patsiendid on muutunud väga masendunuteks või neil on olnud enesetapumõtted. Lõpetage Avonexi kasutamine juhul, kui teil ilmnevad depressiooni sümptomid ( kurbus, nutmine, huvi kadumine asjade suhtes, mis teile varem meeldisid ) või kui teil on enesevigastamise mõtted.
Enne Avonexi kasutamist öelge oma arstile, kui te olete mingisugustele ravimitele allergiline või kui teil on:

 • maksahaigus;
 • epilepsia või mõni teine haigushoog;
 • südamehaigus, valud rinnus ( angiin ), kongestiivne südamepuudulikkus või südamerütmihäire;
 • kilpnäärmetalitluse häire; või
 • kui teil on esinenud depressioon või ennasthävitav käitumine.

Kui teil esineb mõni nendest seisunditest, siis võib vajalik olla annuste täpsustamine või spetsiaalsete testide läbiviimine Avonexi ohutuks kasutamiseks.
FDA raseduskategooria C. Antud ravim võib sündimata lapsele kahjulik olla või nurisünnitust põhjustada. Ärge kasutage Avonexi, kui te olete rase. Öelge oma arstile, kui te ravimise ajal rasedaks jääte. Ei ole teada, kas beeta-1a-interferoon imendub rinnapiima või kas see on rinnaga toidetavale lapsele kahjulik. Kui te toidate last rinnaga, siis ärge kasutage antud ravimit ilma arstiga nõu pidamata.
Avonex on tehtud inimese plasmast ( vere osa ) ja võib sisaldada viiruseid ning teisi nakkavaid tegureid, mis võivad haigusi põhjustada. Kuigi annetatud inimplasma on läbi uuritud, testitud ning ravitud, et vähendada selles selliseid tegureid, mis võivad haigusi põhjustada, on siiski väike võimalus, et see võib haiguse edasi anda. Rääkige oma arstiga riskidest ning plussidest, mis antud ravimi kasutamisega kaasneda võivad.

Kuidas Avonexi kasutada?

Avonex antakse süsti kujul naha alla või lihasesse. Selle süsti teeb teile teie arst, põetaja või mõni teine tervishoiutöötaja. Teile võidakse näidata, kuidas antud ravimit kodus süstida.
Ärge süstige endale seda ravimit ise, kui te ei saa täielikult aru, kuidas süst teha tuleb ja kuidas ettenähtud korra kohaselt kasutatud nõeltest ja süstaldest vabaneda.
Avonexi süstitakse reie või käe peal olevasse lihasesse. Antud ravimiga antakse kaasa patsiendile mõeldud juhised selle ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks. Järgige neid juhiseid tähelepanelikult. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma arsti või apteekri poole.
Pulbri kujul olev Avonex tuleb segada vedelikuga ( lahjendiga ) ravimiviaalis. Pärast ravimi segamist keerake õrnalt viaali, kuid ärge loksutage seda. Segu peaks olema selge või helekollane. Ärge kasutage segu juhul, kui see on värvust muutnud või kui selles on mingisugused osakesed. Segage uus annus või võtke uue retsepti saamiseks ühendust oma arstiga.
Ärge pange oma Avonexi doosi süstlasse enne, kui te olete valmis endale süsti tegema.
Kasutage igat ühekordselt kasutatavat nõela vaid üks kord. Visake kasutatud nõelad torkekindlasse anumasse ( küsige oma apteekrilt, kuidas seda saada ning kuidas sellest vabaneda ). Hoidke anumat lastele ning lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
Et olla kindel selles, et antud ravimil ei ole teile kahjulikku mõju, on vajalik teie vere ja maksafunktsiooni regulaarne kontrollimine. Ka teie kilpnäärmetalitluse kontrollimine võib vajalik olla. Ärge jätke vahele ühtegi kokkulepitud kohtumist arstiga.
Hoidke Avonexi pulbrit ja süstlaid külmutuskapis. Ärge laske neil jäätuda. Te võite enne süsti tegemist eeltäidetud süstla külmutuskapist välja võtta ning oodata, kuni see soojeneb toatemperatuurini ( umbes 30 minutit ). Ärge kasutage väliseid kuumuseallikaid, näiteks kuuma vett, eeltäidetud süstla soojendamiseks. Avonexi võib lühikese aja jooksul totemperatuuril hoida juhul, kui see on valguse eest kaitstud. Avonexi pulbrit võib hoida toatemperatuuril kuni 30 päeva. Eeltäidetud Avonexi süstalt võib hoida toatemperatuuril vaid 7 päeva.
Lahjendiga segatud Avonexi võib hoida külmkapis, kuid see tuleb 6 tundi peale segamist ära kasutada.
Visake ära Avonex, mis on jäätunud või mis on valguse või kõrge kuumuse käes olnud.

Mis juhutb annuse vahelejäämise korral?

Antud ravimi annuse vahelejäämise korral võtke ühendust oma arstiga, et saada edasisi juhiseid.

Mis juhtub üleannustamise korral?

Otsige meditsiinilist abi juhul, kui te arvate, et olete antud ravimit liiga palju võtnud. Avonexi üleannuse sümptomid ei ole teada.

Mida tuleks Avonexi kasutamise ajal vältida?

Vältige Avonexi kasutamise ajal alkoholi joomist. Alkohol võib suurendada teie maksakahjustuse riski.
Interferoonid võivad alandada selliste vereliblede taset, mis aitavad teie kehal nakkustega võidelda. See võib teil kergemini põhjustada verejooksu tekke mõnest vigastusest või põhjustada teie kergema haigestumise, kui viibite haigete inimeste seas. Vältige sattumist inimeste lähedusse, kellel on külmetus, gripp või teised nakkushaigused. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil ilmnevad nakkuse märgid.
Avonexi kõrvaltoimed
Otsige meditsiinilist abi juhul, kui teil esineb mõni järgnevatest allergilise reaktsiooni sümptomitest: nõgestõbi; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni tõsine kõrvaltoime, näiteks:

 • masendunud meeleolu, ärevus, uneprobleemid, rahutus või enesetapu või enese vigastamise mõtted;
 • kerge sinikate või verejooksu teke, nõrkus;
 • haigushoog ( krambid );
 • tuimus või surisev tunne kätes või jalgades;
 • valu või põletav tunne urineerimisel;
 • valu, paistetus või muutused nahas kohal, kuhu süst tehti;
 • palavik, külmavärinad, valud kehas, gripisümptomid; või
 • iiveldus, kõhuvalu, madal palavik, söögiisu kadumine, tume uriin, savitooni väljaheited, kollatõbi ( naha või silmade kollaseks muutumine ).

Vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla:

 • peavalu, peapööritus;
 • kõhuvalu; või
 • vesine või kinnine nina.

Antud nimekiri kõrvaltoimetest pole täielik ning teisi võib tekkida. Rääkige oma arstile mistahes ebatavalistest või häirivatest kõrvaltoimetest.

Millised teised ravimid mõjutavad Avonexi?

Avonexil võib olla kahjulik mõju teie maksale ja need kahjulikud mõjud suurenevad, kui Avonexi kasutatakse koos teiste ravimitega, mis võivad maksale kahjulikud olla. Enne antud ravimi kasutamist öelge oma arstile, kui te kasutate ka:

 1. atsetaminofeen ( Tylenol );
 2. vähiravimid;
 3. tuberkuloosiravimid;
 4. rasestumisvastased tabletid või hormoonasendusravi;
 5. metotreksaat ( Rheumatrex, Trexall );
 6. artriidiravimid, näiteks auranofiin ( Ridaura ) või aurotioglükoos ( Solganol );
 7. antibiootikum;
 8. HIVi/AIDSi ravimid;
 9. kolesterooliravimid, näiteks atorvastatiin ( Lipitor ), simvastatiin ( Zocor ) ja teised;
 10. ACE-inhibiitor, näiteks benasepriil ( Lotensin ), kaptopriil ( Capoten ), lisinopriil ( Prinivil, Zestril ) ja teised;
 11. NSAID ( mittesteroidsed põletikuvastased preparaadid ), näiteks ibuprofeen ( Motrin, Advil ), naprokseen ( Aleve, Naprosyn ), indometatsiin ( Indocin ) ja tesied; või
 12. haigushoogude ravimid, näiteks karbamasepiin ( Carbatrol, Tegretol ), fenütoiin ( Dilantin ) või valproaathape ( Depakene ).

Antud nimekiri ei ole täielik ning võib olla teisi ravimeid, mis võivad Avonexiga vastasmõjulised olla. Rääkige oma arstile kõikidest retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida te kasutate. Siia alla kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.