Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avonex - Avonex toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Biogen Idec Ltd.

Artikli sisukord

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AVONEX 30 mikrogrammi süstelahuse pulber ja lahusti

Interferoon beeta-1a.

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BIOGEN IDEC LTD.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Interferoon beeta-1a, 30 mikrogrammi.

6. MUU

Pärast lahustiga lahustamist lihasesiseseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

MITTE HOIDA SÜGAVKÜLMAS.