Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rebif

ATC Kood: L03AB07
Toimeaine: interferon beta-1a
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

 

 

 

STARDIPAKI KIHTIDE ERALDAJAL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

(ÜLEMINE KIHT)

Rebif 8,8 mikrogrammi süstelahus

Interferoon-beeta-1a

Subkutaanne

BRAILLE: rebif 8,8

(ALUMINE KIHT)

Rebif 22 mikrogrammi süstelahus

Interferoon-beeta-1a

Subkutaanne

BRAILLE: rebif 22

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU