Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Prandin - Prandin kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: A10BX02
Toimeaine: repaglinide
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi suurus

EU/1/00/162/003 Prandin 0,5 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 30 tabletti

EU/1/00/162/004 Prandin 0,5 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 90 tabletti

EU/1/00/162/005 Prandin 0,5 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 120 tabletti

EU/1/00/162/006 Prandin 0,5 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 360 tabletti

EU/1/00/162/009 Prandin 1 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 30 tabletti

EU/1/00/162/010 Prandin 1 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 90 tabletti

EU/1/00/162/011 Prandin 1 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 120 tabletti

EU/1/00/162/012 Prandin 1 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 360 tabletti

EU/1/00/162/015 Prandin 2 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 30 tabletti

EU/1/00/162/016 Prandin 2 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 90 tabletti

EU/1/00/162/017 Prandin 2 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 120 tabletti

EU/1/00/162/018 Prandin 2 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 360 tabletti

EU/1/00/162/019 Prandin 2 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 270 tabletti

EU/1/00/162/020 Prandin 1 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 270 tabletti

EU/1/00/162/021 Prandin 0,5 mg Tablett Suukaudne blister (alu/alu) 270 tabletti