Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Pedea

ATC Kood: C01EB16
Toimeaine: ibuprofen
Tootja: Orphan Europe S.A.R.L.

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamisviis; Pakend; Sisaldus; Pakendi suurus

EU/1/04/284/001 Pedea 5 mg/ml Süstelahus Intravenoosne Ampull (klaas) 2 ml 4 ampulli