Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

MabThera

ATC Kood: L01XC02
Toimeaine: rituximab
Tootja: Roche Registration Ltd

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

 

EU/1/98/067/001; Mabthera; 100 mg; Kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks; Intravenoosseks manustamiseks; Viaal (klaas); 10 ml (10 mg/ml); 2 viaali

EU/1/98/067/002; Mabthera; 500 mg; Kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks; Intravenoosseks manustamiseks; Viaal (klaas); 50 ml (10 mg/ml); 1 viaal