Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

MabThera

ATC Kood: L01XC02
Toimeaine: rituximab
Tootja: Roche Registration Ltd

Artikli sisukord

 

 

PATSIENDI OHUTUSKAARDI TEKST REUMATOIDARTRIIDI KORRAL

MABTHERA kasutamine RA raviks – patsiendi ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart sisaldab tähtsat ohutusalast teavet, millest te peate olema teadlik enne MABTHERA’ga ravi alustamist ja ravi ajal.

Näidake seda kaarti igale teie ravis osalevale arstile, mitte ainult raviarst-spetsialistile.

Infektsioonid

MABTHERA toimel võib suureneda risk infektsioonide tekkeks.

Enne MABTHERA-ravi

Teid ei tohi MABTHERA’ga ravida, kui teil on äge infektsioon või tõsine probleem immuunsüsteemiga.

RÄÄKIGE OMA ARSTILE SELLEST, KUI TE SAATE VÕI OLETE EELNEVALT SAANUD IMMUUNSÜSTEEMI MÕJUTAVAID RAVIMEID, NAGU KEEMIARAVI VÕI IMMUUNSÜSTEEMI PÄRSSIVAD RAVIMID

MABTHERA-ravi ajal ja pärast seda

Kui teil tekivad infektsioonidele viitavad sümptomid, nagu palavik, püsiv köha, kaalulangus või loidus, pöörduge otsekohe arsti poole.

Väga harva on mõnedel MabThera’t saanud patsientidel tekkinud tõsine ajunakkus, mida nimetatakse progresseeruvaks multifokaalseks leukoentsefalopaatiaks (PML) ja mis on lõppenud surmaga.

PML’i sümptomiteks on mälukaotus, mõtlemishäired, kõndimisraskused ja/või nägemise kaotus. Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, teavitage sellest otsekohe oma arsti.

MABTHERA-ravi kuupäevad:

Algus:

____________________

Viimane ravikord:

____________________

Lisainformatsiooni saamiseks lugege MABTHERA pakendi infolehte.

Palun veenduge, et te võtate igale visiidile arsti juurde kaasa ka nimekirja kõikidest teistest ravimitest.

Patsiendi nimi: ____________________

Arsti nimi: _______________________

Arsti telefon: _____________________

• KUNA MABTHERA POOLT PÕHJUSTATUD IMMUUNSUPRESSIOON VÕIB KESTA MITMEID KUID, VÕIVAD KÕRVALTOIMED TEKKIDA ISEGI PÄRAST RAVI LÕPPU. SEETÕTTU PALUN KANDKE SEDA KAARTI ENDAGA KAASAS 24 KUUD PÄRAST MABTHERA VIIMASE ANNUSE MANUSTAMIST.