Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Thymanax

ATC Kood: Les Laboratoires Servier
Toimeaine: agomelatine
Tootja: Refused

Artikli sisukord

 

 

 Müügiloa nr Euroopa Liidus

Ravimi väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi suurus

EU/1/08/498/001

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

7

EU/1/08/498/002

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

14

EU/1/08/498/003

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

28

EU/1/08/498/004

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

42

EU/1/08/498/005

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

56

EU/1/08/498/006

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

84

EU/1/08/498/007

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

98

EU/1/08/498/008

Thymanax

25 mg

Öhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

Blister (alu/PVC)

100