Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Sonata - Sonata kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: N05CF03
Toimeaine: zaleplon
Tootja: Meda AB

Artikli sisukord

Üldnimetus: zaleploon

 

Tootenimetused: Sonata

Mis ravim on sonata

Sonata on rahusti, nimetatakse ka uinutiks. See mõjutab ajukemikaale, mis võivad tasakaalust välja minna ning põhjustada uneprobleeme ( unetust ).
Sonatat kasutatakse unetuse raviks. See ravim toob kaasa lõdvestumise, et soodustada unne langemist ning unne jäämist.

Oluline informatsioon Sonata kohta

Sonata võib põhjustada tõsise allergilise reaktsiooni. Lõpetage Sonata tarvitamine ja pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui teil esineb mõni neist allergilise reaktsiooni sümptomitest: lööve; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Sonata põhjustab unnelangemise. Ärge kunagi tarvitage seda ravimit teie tavapärasel ärkveloleku ajal, kui teil ei ole võimalik vähemalt 4 tundi magada.
On esinenud juhtumeid, kus seda ravimit tarvitanud inimesed ei oma mingit mälestust varemalt toimunud tegevustest, nagu näiteks autojuhtimine, söömine või telefoniga rääkimine. Kui sama juhtub teiega, lõpetage selle ravimi tarvitamine ja rääkige oma arstiga mõne muu ravi leidmisest teie uneprobleemi raviks.
Sonata võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad halvendada teie mõtlemisvõimet või reaktsiooni. Te võite endiselt tunda unisust ka ravimi tarvitamisele järgneval hommikul. Kuni te ei ole kindel, kuidas see ravim teie ärkvelolekuaega mõjutab, olge ettevaatlik autot juhtides, masinatega töötamisel, lennukit juhtides või tehes midagi, mis nõuab teilt ärkvelolekut ning erksust. Ärge tarvitage selle ravimiga samaaegselt alkoholi. See võib võimendada mõningaid Sonata poolt tekitatavaid kõrvaltoimeid, kaasa arvatud uimasust. Sonata võib olla sõltuvust tekitav ja seda peaks kasutama vaid inimene, kellele see on välja kirjutatud. Sonatat ei tohiks kunagi teise inimesega jagada, eriti kui sel inimesel on esinenud probleeme ravimite väärkasutamise või sõltuvusega. Hoidke seda ravimit kindlas ning kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
Teil võivad esineda võõrutusnähud, kui lõpetate selle ravimi tarvitamise pärast mitut järjestikust kasutamise päeva. Ärge lõpetage Sonata tarvitamist ootamatult ilma esmalt oma arstiga nõu pidamata. On võimalik, et enne ravimi täielikku ärajätmist peate selle tarvitamist järkjärguliselt vähendama.

Enne Sonata tarvitamist

Sonata põhjustab teie unnelangemise. Ärge kunagi tarvitage seda ravimit teie tavapärasel ärkevloleku ajal, kui teil ei ole võimalik vähemalt 4 tundi unele pühendada.
On esinenud juhtumeid, kus seda ravimit tarvitanud inimesed ei oma mingit mälestust varemalt toimunud tegevustest, nagu näiteks autojuhtimine, söömine või telefoniga rääkimine. Kui sama juhtub teiega, lõpetage Sonata tarvitamine ja rääkige oma arstiga muu ravi leidmisest teie unehäire raviks.
Ärge tarvitage seda ravimit, kui olete allergiline zaleploonile.
Enne selle ravimi tarvitamist teavitage oma arsti, kui olete mõnele ravimile allergiline või kui teil on:

 • maksahaigus;
 • uneapnea ( hingamiskatkestus une ajal );
 • kopsuhaigus, nagu näiteks astma, bronhiit, emfüseem või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ( ingl k. COPD );
 • teil on esinenud depressioon, vaimuhaigus või enesetapumõtted; või
 • teil on esinenud ravimi- või alkoholisõltuvus.

Kui teil esineb mõni neist seisunditest, on võimalik, et vajate Sonata ohutuks tarvitamiseks doosi korrigeerimist või spetsiaalseid teste.
FDA raseduse kategooria C. See ravim võib loodet kahjustada. Teavitage oma arsti, kui olete rase või plaanite rasestuda ravi ajal. Sonata võib edasi kanduda rinnapiima ja võib kahjustada rinnaga toidetavat last. Ärge tarvitage seda ravimit ilma oma arsti teavitamata, kui toidate last rinnaga.
Sonata rahustav mõju võib olla tugevam eakamate patsientide puhul. Rahusteid võtvate eakamate patsientide seas on juhuslikud kukkumised tavalised. Olge Sonata tarvitamise ajal ettevaatlik, et vältida kukkumist või enese tahtmatut vigastamist.
Sonata võib olla sõltuvust tekitav ja seda peaks kasutama vaid inimene, kellele see on välja kirjutatud. Sonatat ei tohiks kunagi teise inimesega jagada, eriti kui sel inimesel on esinenud probleeme ravimite väärkasutamise või sõltuvusega. Hoidke ravimit kindlas ning kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.

Kuidas ma peaksin Sonatat tarvitama?

Tarvitage seda ravimit teile arsti poolt tehtud ettekirjutusi täpselt järgides. Ärge tarvitage ravimit suuremas koguses või pikemalt kui soovitatud teie arsti poolt. Järgige retseptil olevaid juhiseid.
Võtke Sonatat ainult juhul, kui teil on võimalus magada terve öö, enne kui peate taas aktiivne olema. Ärge kunagi tarvitage seda ravimit teie tavapärasel ärkveloleku ajal, juhul kui teil ei ole võimalik vähemalt 4 tundi unele pühendada.
Võtke see ravim sisse klaasitäie veega.
Vältige Sonata tarvitamist ühe tunni jooksul pärast rasvarikast või tugevat einet. See raskendab teie kehas ravimi imendumist.
Sonata on mõeldud ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Teavitage oma arsti, kui teie unetussümptomid ei kao või kui need muutuvad hullemaks pärast selle ravimi 7- kuni 10-päevast järjestikulist kasutamist. Ärge tarvitage Sonatata kauem kui 2 nädalat ilma oma arsti nõuandeta.
Te võite kogeda võõrutusnähte, kui lõpetate Sonata tarvitamise pärast mitut järjestikust tarvitamise päeva. Ärge lõpetage Sonata tarvitamist ootamatult ilma esmalt oma arstiga nõu pidamata. On võimalik, et peate enne ravimi täielikku ärajätmist selle tarvitamist järkjärguliselt vähendama.
Säilitage seda ravimit toatemperatuuril ning eemal niiskusest ja kuumusest. Pidage arvet, mitu kapslit selle ravimi igast uuest pudelist tarvitatud on. Sonata on ravim, mida võidakse väärkasutada ja te peaksite olema teadlik, kui keegi teie lähedastest kasutab seda ravimit sobimatult või ilma retseptita.

Mis juhtub, kui mul jääb doos võtmata?

Kuna Sonatat tarvitatakse tavaliselt vastavalt vajadusele, ei pruugi teil doseerimise ajakava olla. Ärge kunagi tarvitage seda ravimit, kui teil ei vähemalt 4 tundi magamiseks, enne kui peate taas aktiivne olema. Ärge võtke kahekordset annust, et korvata võtmata jäänud doosi.

Mis juhtub, kui ma üledoseerin?

Pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui usute, et olete seda ravimit liiga suures koguses tarvitanud. Üledoosi sümptomite hulka võivad kuuluda unisus, orientatsioonikaotus, pealiskaudne hingamine, peapööritus, minestamine või kooma.

Mida ma peaksin Sonata tarvitamise ajal vältima?

Sonata võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad halvendada teie mõtlemisvõimet või reaktsiooni. Te võite endiselt tunda unisust ka ravimi tarvitamisele järgneval hommikul. Kuni te ei ole kindel, kuidas see ravim mõjutab teie ärkvelolekuaega, olge ettevaatlik, kui juhite autot, töötate masinatega, juhite lennukit või teete midagi sellist, mis nõuab teilt ärkvelolekut ja erksust. Ärge tarvitage selle ravimiga samaaegselt alkoholi. See võib võimendada mõningaid Sonata poolt tekitatavaid kõrvaltoimeid, kaasa arvatud uimasust. Ärge tarvitage teisi unisekstegevaid ravimeid ( nagu näiteks külmetusravimid, valuvaigistid, lihaslõdvestajad ning depressiooni- ja ärevusvastased ravimid ).
Vältige Sonata tarvitamist reisimise ajal, näiteks lennukis uinumiseks. Teid võidakse äratada enne, kui ravimi mõju on kadunud. Amneesia ( mälupuudulikkus ) esineb sagedamini, kui te ei saa pärast Sonata tarvitamist vähemalt 4 tundi magada.
Sonata kõrvaltoimed
Sonata võib põhjustada tõsise allergilise reaktsiooni. Lõpetage Sonata tarvitamine ja pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui teil esineb mõni neist allergilise reaktsiooni sümptomitest: lööve; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Lõpetage selle ravimi tarvitamine ja teavitage koheselt oma arsti, kui teil esineb mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • agressioon, rahutus, muutused käitumises;
 • enesevigastamismõtted; või
 • hallutsinatsioonid ( asjade kuulmine või nägemine, mida pole tegelikult olemas ).

Vähemtõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • päevane uimasus, peapööritus, pohmeluse tunne;
 • mälu- või keskendumisprobleemid;
 • tuimus või kihelustunne;
 • ärevus, depressioon, närvilisus;
 • nägemisprobleemid;
 • peavalu;
 • iiveldus, kõhuvalu, isutus, kõhukinnisus;
 • suukuivus;
 • suurenenud menstruatsioonivalud ( krambid );
 • seljavalu, liiges- või lihasvalu; või
 • kerge nahalööve.

See kõrvaltoimete loetelu ei ole täielik ja esineda võib ka teisi. Teavitage oma arsti kõigist ebatavalistest või tülitekitavatest kõrvaltoimetest.

Millised teised ravimid Sonatale mõju avaldavad?

Enne Sonata tarvitamist teavitage oma arsti, kui tarvitate mõnda neist järgnevatest ravimitest:

 1. tsimetidiin ( Tagamet );
 2. tioridasiin ( Mellaril );
 3. prometasiin ( Phenergan, Promacot );
 4. tsüklosporiin ( Gengraf, Neoral, Sandimmune );
 5. rifampiin ( Rifadin, Rifater, Rifamate, Rimactane );
 6. antibiootikumid, nagu näiteks asitromütsiin ( Zithromax ), tsiprofloksatsiin ( Cipro ), klaritromütsiin ( Biaxin ), erütromütsiin ( E-Mycin, E.E.S., Ery-Tab, Erythrocin ), itrakonasool ( Sporanox ) või ketokonasool ( Nizoral );
 7. antidepressandid, nagu näiteks imipramiin ( Janimine, Tofranil ), fluoksetiin ( Prozac, Sarafem ) või sertraliin ( Zoloft ); või
 8. narkootilised valuvaigistid, lihaslõdvestajad, haigushoo ravimid või ärevusvastased ravimid.

See loetelu ei ole täielik ja võib olla ka teisi ravimeid, millel avaldub koos Sonataga koostoime. Teavitage oma arsti kõigist retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida tarvitate. Siia juurde kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, ravimtaimetooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi tarvitamist ilma oma arsti teavitamata.