Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rapamune - Rapamune kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: L04AA10
Toimeaine: sirolimus
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa number; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/01/171/001 Rapamune 1 mg/ml Suukaudne lahus Suukaudne pudel (klaas) 60 ml 1 pudel + 30 süstalt + 1 süstla adapter + 1 kandekott

EU/1/01/171/007 Rapamune 1 mg Kaetud tablett Suukaudne blister (PVC/PE/aclar/alu) 30 tabletti

EU/1/01/171/008 Rapamune 1 mg Kaetud tablett Suukaudne blister (PVC/PE/aclar/alu) 100 tabletti

EU/1/01/171/009 Rapamune 2 mg Kaetud tablett Suukaudne blister (PVC/PE/Aclar/alu) 30 tabletti

EU/1/01/171/010 Rapamune 2 mg Kaetud tablett Suukaudne blister (PVC/PE/Aclar/alu) 100 tabletti

EU/1/01/171/013 Rapamune 0,5 mg Kaetud tablett Suukaudne blister (PVC/PE/aclar/alu) 30 tabletti

EU/1/01/171/014 Rapamune 0,5 mg Kaetud tablett Suukaudne blister (PVC/PE/aclar/alu) 100 tabletti