Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

NovoRapid - NovoRapid kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: A10AB05
Toimeaine: insulin aspart
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus
EU/1/99/119/001 NovoRapid 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Viaal (klaas) 10 ml 1 viaal
EU/1/99/119/003 NovoRapid Penfill 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) 3,0 ml 5 kolbampulli
EU/1/99/119/005 NovoRapid NovoLet 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Pensüstel 3,0 ml 5 pensüstlit
EU/1/99/119/006 NovoRapid Penfill 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) 3,0 ml 10 kolbampulli
EU/1/99/119/007 NovoRapid NovoLet 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Pensüstel 3,0 ml 10 pensüstlit
EU/1/99/119/008 NovoRapid 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Viaal (klaas) 10 ml 5 viaali
EU/1/99/119/009 NovoRapid FlexPen 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 5 pensüstlit

EU/1/99/119/010 NovoRapid FlexPen 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 10 pensüstlitEU/1/99/119/011 NovoRapid FlexPen 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 1 pensüstel
EU/1/99/119/012 NovoRapid InnoLet 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 1 pensüstel
EU/1/99/119/013 NovoRapid InnoLet 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 5 pensüstlit
EU/1/99/119/014 NovoRapid InnoLet 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 10 pensüstlit
EU/1/99/119/015 NovoRapid 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Viaal (klaas) 10 ml 5 x (1 x 10 ml) viaali
EU/1/99/119/017 NovoRapid FlexPen 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 1 pensüstel + 7 nõela NovoFine
EU/1/99/119/018 NovoRapid FlexPen 100 Ü/ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Kolbampull (klaas) pensüstlis 3,0 ml 1 pensüstel + 7 nõela NovoTwist