Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Myocet

ATC Kood: L01DB01
Toimeaine: doxorubicin hydrochloride
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus (Ravimi väljamõeldud) nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/00/141/001 Myocet 50 mg Pulber ja lisandsegud liposoomse infusioonidispersio oni kontsentraadi valmistamiseks Intravenoosne viaal (klaas) viaal 1: 50 mg viaal 2: rohkem kui 1,9 ml viaal 3: 3 ml Kaks komplekti, kummaski üks viaal igat komponenti kolmest

EU/1/00/141/002 Myocet 50 mg Pulber ja lisandsegud liposoomse infusioonidispersio oni kontsentraadi valmistamiseks Intravenoosne viaal (klaas) viaal 1: 50 mg viaal 2: rohkem kui 1,9 ml viaal 3: 3 ml Üks komplekt, kummaski üks viaal igat komponenti kolmest