Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Luminity

ATC Kood: V08DA04
Toimeaine: perflutren
Tootja: Lantheus MI UK Ltd.

Artikli sisukord

 

 

 Müügiloa nr Euroopa Liidus

Ravimi väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi sisu

Pakendi suurus

EU/1/06/361/001

Luminity

150 mikroliitrit/ml

Süste- või infusioonidispersioonlahus

Intravenoosne

viaal (klaas)

1.5 ml

4 viaali

EU/1/06/361/002

Luminity

150 mikroliitrit/ml

Süste- või infusioonidispersioonlahus

Intravenoosne

viaal (klaas)

1.5 ml

1 viaal