Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kaletra - Kaletra kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: J05AR10
Toimeaine: lopinavir / ritonavir
Tootja: AbbVie Ltd

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/01/172/001 Kaletra 133.3 mg / 33.3 mg Pehmekapsel Suukaudne Purk (HDPE) 180 kapslit

EU/1/01/172/002 Kaletra 133.3 mg / 33.3 mg Pehmekapsel Suukaudne Blister (PVC) 180 kapslit

EU/1/01/172/003 Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml Suukaudne lahus Suukaudne Pudel (PET) 60 ml 5 pudelit + 5 x 5 ml suusüstalt

EU/1/01/172/004 Kaletra 200 mg / 50 mg Õhukese polümeerikattega tabletid Suukaudne Purk (HDPE) 120 tabletti

EU/1/01/172/005 Kaletra 200 mg /50 mg Õhukese polümeerikattega tabletid Suukaudne Blister (PVC) 120 tabletti (3 x 40 tabletti)

EU/1/01/172/006 Kaletra 100 mg / 25 mg Õhukese polümeerikattega tabletid Suukaudne Purk (HDPE) 60 tabletti

EU/1/01/172/007 Kaletra 200 mg / 50 mg Õhukese polümeerikattega tabletid Suukaudne Purk (HDPE) 360 (3 x 120) tabletti

EU/1/01/172/008 Kaletra 200 mg /50 mg Õhukese polümeerikattega tabletid Suukaudne Blister (PVC) 120 tabletti