Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvezide

ATC Kood: C09DA04
Toimeaine: irbesartan / hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus;  Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi suurus

EU/1/98/085/001 Karvezide 150 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 28

EU/1/98/085/002 Karvezide 150 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56

EU/1/98/085/003 Karvezide 150 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 98

EU/1/98/085/004 Karvezide 300 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 28

EU/1/98/085/005 Karvezide 300 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56

EU/1/98/085/006 Karvezide 300 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 98

EU/1/98/085/007 Karvezide 150 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 14

EU/1/98/085/008 Karvezide 300 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 14

EU/1/98/085/009 Karvezide 150 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56 x 1

EU/1/98/085/010 Karvezide 300 mg/12,50 mg Tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56 x 1

EU/1/98/085/011 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 14

EU/1/98/085/012 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 28

EU/1/98/085/013 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56

EU/1/98/085/014 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56 x 1

EU/1/98/085/015 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 98

EU/1/98/085/016 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 14

EU/1/98/085/017 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 28

EU/1/98/085/018 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56

EU/1/98/085/019 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56 x 1

EU/1/98/085/020 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 98

EU/1/98/085/021 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 84

EU/1/98/085/022 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 84

EU/1/98/085/023 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 14

EU/1/98/085/024 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 28

EU/1/98/085/025 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56

EU/1/98/085/026 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 84

EU/1/98/085/027 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 98

EU/1/98/085/028 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 56 x 1

EU/1/98/085/029 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 30

EU/1/98/085/030 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 30

EU/1/98/085/031 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 30

EU/1/98/085/032 Karvezide 150 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 90

EU/1/98/085/033 Karvezide 300 mg/12,50 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 90

EU/1/98/085/034 Karvezide 300 mg/25 mg Õhukese polümeerikilega kaetud tablett Peroraalne Blistrid (PVC/PVDC/alumiinium) 90