Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvezide

ATC Kood: C09DA04
Toimeaine: irbesartan / hydrochlorothiazide
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

EPAR CHMP Novonorm, INN-repaglinide 14.00 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Karvezide 150 mg/12,5 mg tabletid

irbesartaan/hüdroklorotiasiid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUBER

Lot:

5. MUU

14-28-56-98 tabletti:

E

T

K

N

R

L

P

56 x 1 tabletti: