Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cyanokit

ATC Kood: V03AB33
Toimeaine: hydroxocobalamin
Tootja: Merck Santé S.A.S.

Artikli sisukord

 

EU Number Nimi Tugevus Ravimvorm Manustamistee Pakendi iseloomustus Pakendi suurus

EU/1/07/420/001 Cyanokit 2,5 g Infusioonilahuse pulber. Intravenoosne Viaal (klaas) 2 viaali + 1 infusiooni komplekt + 2 ülekandeseadet + 1 lühike kateeter

EU/1/07/420/001 Cyanokit 5 g Infusioonilahuse pulber. Intravenoosne Viaal (klaas) 1viaal + 1 infusiooni komplekt + 1 ülekandeseade + 1 lühike kateeter