Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cetrotide

ATC Kood: H01CC02
Toimeaine: cetrorelix
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

Mis on Cetrotide?

Cetrotide on pulber ja lahusti, millest valmistatakse süstelahus. Cetrotide sisaldab toimeainena tsetroreliksit.

Milleks Cetrotidet kasutatakse?

Cetrotidet manustatakse naistele, kes saavad munasarjastimulatsiooni (viljatusravi, mille korral stimuleeritakse munasarju eraldama rohkem munarakke). Ravi eesmärk on vältida enneaegset ovulatsiooni (munaraku varane eraldumine munasaijast). Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Cetrotidet kasutatakse?

Ravi Cetrotidega peab tegema seda tüüpi viljakusprobleemide ravi kogemusega arst. Cetrotidet manustatakse kas 0,25 mg või 3 mg annusena:
• Cetrotide 0,25 mg annus manustatakse üks kord ööpäevas kas hommikul või õhtul, 24-tunnise ajavahemiku järel. Ravi algab munasarjastimulatsiooni 5. või 6. päeval ning kestab kogu munasarjastimulatsiooni vältel kuni kavandatud esilekutsutava ovulatsiooni (munarakkude munasarjast eraldumise) päeva hommiku või õhtuni;
• Cetrotide 3 mg annus manustatakse munasarjastimulatsiooni 7. päeval ühekordse annusena. Kui ravi on veel vaja, võib nelja päeva pärast alustada 0,25 mg Cetrotide süstimisega ööpäevas.
Cetrotidet manustatakse nahaaluse süstena alakõhtu. Võimalike ohtlike allergiliste reaktsioonide riski tõttu tuleb esimene süst teha arsti juuresolekul ja seejärel jälgida patsienti 30 minuti jooksul. Järgmisi süsteid võib patsient teha ise, kui ta teab allergilise reaktsiooni sümptomeid ja seda, mida nende korral teha. Süstimisest tingitud reaktsiooni vähendamiseks tuleb ravimit iga päev süstida aeglaselt kõhu eri piirkondadesse.
Kuidas Cetrotide toimib?
Cetrotide toimeaine tsetroreliks blokeerib organismi loomuliku hormooni - luteiniseerivat hormooni vabastava hormooni (LHRH) - toime. LHRH reguleerib teise hormooni, luteiniseeriva hormooni (LH) tekkimist ja vabanemist, mis põhjustab menstruaaltsükli ajal ovulatsiooni. Viljatusravi ajal kasutatakse munasarjastimulatsiooni enamasti selleks, et sundida munasarju eraldama rohkem munarakke. LHRH toimet blokeerides takistab Cetrotide LH teket ning takistab niiviisi enneaegset ovulatsiooni, millega võib kaasneda ebaküpsete ja tehisviljastamiseks sobimatute munarakkude eraldumine.

 

Kuidas Cetrotidet uuriti?

Cetrotide omadust takistada enneaegset ovulatsiooni uuriti kolmes põhiuuringus, milles osales 814 naist. Cetrotidet võrreldi busereliini ninapihuse ja triptoreliini depoosüstetega. Mõlemad on ravimid, mis mõjutavad samuti LH teket, kuid stimuleerivad LHRH teket nii, et organismis LH teke lõpeb. Efektiivsuse põhinäitaja oli enneaegse LH tekke vältimine.
Milles seisnes uuringute põhjal Cetrotide kasulikkus?
Cetrotide oli LH tekke järsu suurenemise takistamisel sama efektiivne kui võrdlusravimid. Cetrotidega ravitud patsientidest 95-97%-l ei tekkinud LH järsku suurenemist, busereliini ja triptoreliini korral oli neid patsiente vastavalt 98% ja 97%. Pärast viljatusravi lõpetamist jäi Cetrotidet saanud naistest rasedaks 23%, võrdlusrühmades aga 32%.

Mis riskid Cetrotidega kaasnevad?

Cetrotide kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on kerge või mõõdukas munasarjade ülestimulatsioon (võib esineda munasaijastimulatsiooni kõrvalnähuna) ja süstekoha reaktsioonid, nagu punetus, paistetus ja sügelus. Cetrotide kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Cetrotidet ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla tsetroreliksi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine, gonadotropiini vabastava hormooni sarnase struktuuriga mis tahes hormoonide või väliste peptiidhormoonide (Cetrotidega sarnased hormoonravimid) suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal, menopausijärgses eas või mõõduka või raske neeru- või maksahaigusega patsientidel. Piirangute täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Miks Cetrotide heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Cetrotide on ohutu ja efektiivne alternatiiv senistele enneaegset ovulatsiooni takistavatele ravimitele. Komitee otsustas, et Cetrotide kasulikkus ületab sellega kaasnevad riskid ravimi kasutamisel enneaegse ovulatsiooni ennetamiseks patsientidel, kellele tehakse munasarjade kontrollitud stimulatsiooni, millele järgneb munaraku eemaldamine ja tehisviljastamine. Komitee soovitas anda Cetrotidele müügiloa.
Muu teave Cetrotide kohta
Euroopa Komisjon andis Cetrotide müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 13. aprillil 1999. Müügiloa hoidja on Merck Serono Europe Limited. Müügiluba pikendati 13. aprillil 2004 ja 13. aprillil 2009.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2009.