Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avastin

ATC Kood: L01XC07
Toimeaine: bevacizumab
Tootja: Roche Registration Ltd.

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/04/300/001 Avastin 25 mg/ml Kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosne Viaal 100 mg/4 ml (25 mg/ml) 1 viaal

EU/1/04/300/002 Avastin 25 mg/ml Kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks Intravenoosne Viaal 400 mg/16 ml (25 mg/ml) 1 viaal