Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Avastin

ATC Kood: L01XC07
Toimeaine: bevacizumab
Tootja: Roche Registration Ltd.

Artikli sisukord

 

Tootemarkide nimed: Avastin

Mis on avastin

Avastin on vähiravim, mis takistab vähirakkude kasvu, blokeerides uute veresoonte tekkimist ja arengut kasvajas, mis aeglustab nende kasvu.
Avastini kasutatakse käärsoole-, pärasoole-, kopsu- või rinnavähi ravimiseks. Seda antakse tavaliselt ühe osana vähiravimite kombinatsioonist.
Avastini võib kasutada ka teistel otstarvetel, mis ei ole siin välja toodud.

Oluline informatsioon Avastini kohta

Vältige operatsioone sel ajal, kui teid ravitakse Avastiniga. Teil võib tekkida probleeme haavade paranemisega, mille tagajärjeks võib olla verejooks või infektsioon.
Kui te peate mingisugusele operatsioonile minema, siis tuleb teil lõpetada Avastini kasutamine vähemalt 4 nädalaks, kuni teie kirurgiline sisselõige paraneb.
Enne Avastiniga ravimist öelge oma arstile, kui teil on maksahaigus, neeruhaigus, südamehaigus, kõrge vererõhk, kui teil on olnud insult või vereklombid või lahtine haav.
Mõndadel inimestel, kes on Avastini süsti saanud, on tekkinud vastureaktsioon infusioonile ( juhul, kui ravimit süstitakse veeni ). Öelge koheselt oma hooldajdale, kui te tunnete süstimise ajal peapööritust, iiveldust, hõljumistunnet, kui te higistate, kui tunnete sügelust või kui teie süda lööb kiiresti, kui teil on külmavärinad, te hingeldate või tunnete rinnus valu.
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb tõsiseid kõrvalmõjusid, näiteks veri teie väljaheidetes või okses, järsk tuimus või nõrkus ( eriti ühel keha poolel ), järsk peavalu või segasus, nägemis- või kõneprobleemid, valud rinnus, mis levivad kätte või õlga, hingeldustõbi, paistetus, kiire kehakaalu tõus või gripisümptomid.
Avastin võib põhjustada harva esinevat kuid tõsist neuroloogilist häiret, mis mõjutab aju. Sümptomiteks on peavalu, segasus, nägemishäired,hõljumistunne, minestamine ja haigushoog ( teadvusekaotus või krambid ). Need haruldased sümptomid võivad ilmneda tundide jooksul pärast esimest Avastini annust, kuid need ei pruugi tekkida enne aasta möödumist teie ravi algusest. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni neist kõrvaltoimetest.
Et olla kindel selles, et Avastinil ei ole teile kahjulikku mõju, on vaja regulaarselt kontrollida teie verd. Võib tekkida vajadus ka teie uriini kontrollida. Ärge jätke vahele ühtegi kokkulepitud arstilkäiku.
Avastin võib mõjutada naiste viljakust ( võime lapsi saada ). Rääkige oma arstiga teie spetsiifilistest riskidest.

Enne Avastini kasutamist

Ravimine Avastiniga võib põhjustada probleeme haavade paranemisega, mille tagajärjeks võib olla verejooks või infektsioon. Enne Avastini kasutamist öelge oma arstile, kui te olete viimase 4 nädala jooksul mistahes operatsioonil käinud. Võib olla, et te peate ootama kuni teie sisselõige on täielikult paranenud enne, kui teid Avastiniga ravitakse.
Enne Avastiniga ravimist öelge oma arstile, kui teil on:

 • maksahaigus;
 • neeruhaigus;
 • südamehaigus või kõrge vererõhk;
 • kui teil on esinenud insult või vereklombid;
 • kui teil on lahtine haav; või
 • kui te saate kemoteraapiat või ravimeid aneemia ( punaste vererakkude puuduse ) ennetamiseks.

Kui teil esineb mõni nendest seisunditest, siis võib olla, et te ei tohi Avastini kasutada või teie puhul võib vajalik olla annuste täpsustamine või spetsiaalsete testide läbiviimine raviperioodil.
FDA raseduskategooria C. Antud ravim võib sündimata lapsele kahjulik olla. Öelge oma arstile, kui te olete rase või plaanite ravimise ajal rasedaks jääda. Ei ole teada, kas Avastin imendub rinnapiima või kas see on rinnaga toidetavale lapsele kahjulik. Kui te toidate last rinnaga, siis ärge kasutage Aranespi ilma arstiga nõu pidamata. Eakamate täiskasvanute puhul on Avastini kõrvaltoimete esinemine tõenäolisem.
Avastin võib mõjutada naiste viljakust ( võime lapsi saada ). Rääkige oma arstiga teie spetsiifilistest riskidest.

Kuidas Avastini kasutatakse?

Avastini antakse süsti kujul, mis tehakse nõelaga veeni. Antud süst tehakse teile kliinikus või haiglas. Antud ravimit tuleb aeglaselt süstida IV ( intravenoosse ) infusiooni kaudu ning see võib kesta kuni 90 minutit.
Avastini antakse tavaliselt üks kord kahe nädala jooksul.
Et olla kindel selles, et antud ravimil ei ole teile kahjulikku mõju, on vaja regulaarselt kontrollida teie verd. Võib tekkida vajadus ka teie uriini kontrollida. Ärge jätke vahele ühtegi kokkulepitud arstilkäiku.
Avastini tuleb hoida külmkapis ning tuleb vältida selle jäätumist. Avastini pudeleid ei tohi mitte kunagi loksutada.

Mis juhtub annuse vahelejäämise korral?

Võtke ühendust oma arstiga juhul, kui teil jääb vahele kokkulepitud kohtumine Avastini infusiooni saamiseks.

Mis juhtub üleannustamise korral?

Otsige meditsiinilist abi juhul, kui te arvate, et olete antud ravimit liiga palju võtnud. Avastini üleannus võib põhjustada tõsise peavalu.

Mida tuleks Avastini kasutamise ajal vältida?

Vältige operatsioone sel ajal, kui teid ravitakse Avastiniga. Teil võib tekkida probleeme haavade paranemisega, mille tagajärjeks võib olla verejooks või infektsioon.
Kui te peate mingisugusele operatsioonile minema, siis tuleb teil lõpetada Avastini kasutamine vähemalt 4 nädalaks, kuni teie kirurgiline sisselõige paraneb.
Avastini kõrvaltoimed
Avastin võib põhjustada harva esinevat kuid tõsist neuroloogilist häiret, mis mõjutab aju. Sümptomiteks on peavalu, segasus, nägemishäired, hõljumistunne, minestamine ja haigushoog ( teadvusekaotus või krambid ). Need haruldased sümptomid võivad ilmneda tundide jooksul pärast esimest Avastini annust, kuid need ei pruugi tekkida enne aasta möödumist teie ravi algusest. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni neist kõrvaltoimetest.
Mõndadel inimestel, kes on Avastini süsti saanud, on tekkinud vastureaktsioon infusioonile ( juhul, kui ravimit süstitakse veeni ). Öelge koheselt oma hooldajdale, kui te tunnete süstimise ajal peapööritust, iiveldust, hõljumistunnet, kui te higistate, kui tunnete sügelust või kui teie süda lööb kiiresti, kui teil on külmavärinad, te hingeldate või tunnete valu rinnus.
Otsige meditsiinilist abi juhul, kui teil esineb mõni järgnevatest allergilise reaktsiooni sümptomitest: nõgestõbi; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • kõhuvalu koos oksendamise või kõhukinnisusega;
 • mustad, verised või värvuselt tõrva meenutavad väljaheited;
 • okse, mis meenutab verd või kohvipaksu;
 • järsk tuimus või nõrkus, eriti ühel keha poolel;
 • järsk peavalu, segasus, nägemis-, kõne- või tasakaaluprobleemid;
 • valud rinnus või raskustunne, valu, mis levib kätte või õlga, iiveldus, higistamine, üldine halb enesetunne;
 • suurenenud vererõhk ( tõsine peavalu, ebaselge nägemine, keskendumisraskused, valud rinnus, tuimus, haigushoog );
 • hingeldamine, isegi väiksema pingutuse korral;
 • paistetus või kiire kehakaalu tõus;
 • selline tunne nagu hakkaksite minestama;
 • urineerimise vähenemine või selle puudumine;
 • palavik, külmavärinad, valud kehas, gripisümptomid;
 • kerge sinikate või verejooksu tekkimine, ebatavaline nõrkus; või
 • valged laigud või haavandid suus või huultel;

Vähem tõsised Avastini kõrvaltoimed võivad olla:

 • diarröa, kõhuvalu, söögiisu kadumine;
 • kuivav suu, suurenenud janu;
 • peapööritus; või
 • juuste väljalangemine.

Antud nimekiri kõrvaltoimetest ei ole täielik ning teisi võib ilmneda. Võtke ühendust oma arstiga, et saada meditsiinilist nõu kõrvaltoimete kohta.

Millised teised ravimid mõjutavad Avastini?

Võib olla teisi ravimeid, mis võivad Avastiniga vastasmõjulised olla. Rääkige oma arstile kõikidest retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida te kasutate. Siia alla kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.