Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Thyrogen - Thyrogen kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: H01AB01
Toimeaine: thyrotropin alfa
Tootja: Genzyme Europe B.V.

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/99/122/001 Thyrogen 0.9 mg Pulber süstelahuse valmistamiseks intramuskulaarne Viaal, klaas 0.9mg/ml 1 viaal

EU/1/99/122/002 Thyrogen 0.9 mg Pulber süstelahuse valmistamiseks intramuskulaarne Viaal, klaas 0.9mg/ml 2 viaali