Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Tritanrix HepB - Tritanrix HepB toote info peaasi 4

ATC Kood: J07CA05
Toimeaine: diphtheria toxoid/ hepatitis B recombinant surface antigen/ Bordetella pertussis (inactivated) /tetanus toxoid
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikli sisukord

EPAR CHMP Bondronat, INN-ibandronic acid 14.00 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL MITMEANNUSELINE VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Tritanrix HepB – süstesuspensioon

DTPw-HBV vaktsiin i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 annust (5 ml)

6. MUU

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Tritanrix HepB süstesuspensioon

Difteeria (D), teetanuse (T), läkaköha (täisrakuline) (Pw) ja hepatiit B (rDNA) (HBV) vaktsiin

(adsorbeeritud).

Enne lapse vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Tritanrix HepB ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Tritanrix HepB manustamist teie lapsele

3. Kuidas Tritanrix HepB-d kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Tritanrix HepB-d säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON TRITANRIX HepB JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Tritanrix HepB on vaktsiin, mida kasutatakse lastel nelja haiguse vältimiseks: difteeria, teetanus, läkaköha

ja hepatiit B. Vaktsiini toimel toodab organism antikehi (kaitsekehi) nende haiguste vastu.

Difteeria. Difteeria kahjustab peamiselt hingamisteid ja mõnikord nahka. Üldjuhul tekib

hingamisteedes põletik (turse), mis põhjustab väljendunud hingamisraskusi ja mõnikord lämbumist.

Bakterid toodavad ka toksiini (mürki), mis võib põhjustada närvikahjustust, südameprobleeme ja

isegi surma.

Teetanus. Teetanuse bakterid satuvad organismi sisselõigete, kriimustuste või haavade kaudu

nahas. Sagedamini infitseeruvad haavad on põletused, murrud, sügavad haavad või mulla, tolmu,

hobusesõnniku või puukildudega saastunud haavad. Bakterid toodavad toksiini (mürki), mis võib

põhjustada lihaskangestust, valulikke lihasspasme, krampe ja isegi surma. Lihasspasmid võivad olla

piisavalt tugevad selleks, et põhjustada lülisamba murde.

Läkaköha. Läkaköha on väga nakkav haigus. See tabab hingamisteid, põhjustades tugevaid

köhahoogusid, mis võivad takistada normaalset hingamist. Köhaga kaasneb sageli „paukuv“ heli,

mille järgi on haigus saanud ka oma nime. Köha võib kesta 1...2 kuud või kauem. Läkaköha võib

põhjustada ka kõrvainfektsioone, pikaajalist bronhiiti, kopsupõletikku, krampe, ajukahjustust ja

isegi surma.

Hepatiit B. Seda haigust põhjustab hepatiit B viirus. Tekib maksa põletik ja turse. Viirust leidub

nakatunud inimeste kehavedelikes (veres, spermas, tupeeritises või süljes).

Vaktsineerimine on parim kaitse nende haiguste vastu. Ükski vaktsiini komponent ei ole nakkuslik.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRITANRIX HepB MANUSTAMIST TEIE

LAPSELE

Tritanrix HepB vaktsiini ei tohi manustada:

kui teie laps on ülitundlik (allergiline) Tritanrix HepB või vaktsiini mõne koostisosa suhtes.

Vaktsiini toimeained ja abiained on loetletud infolehe lõpus. Allergilise reaktsiooni nähtudeks

võivad olla sügelev nahalööve, õhupuudus ja näo või keele turse;

kui teie lapsel on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon mõne difteeria-, teetanuse-, läkaköha, või

hepatiit B vaktsiini suhtes;

kui teie lapsel tekkisid närvisüsteemi häired 7 päeva jooksul pärast eelmist vaktsineerimist läkaköha

vaktsiiniga;

kui teie lapsel esineb kõrge palavikuga (üle 38 °C) kulgev raske infektsioon. Kerge infektsioon (nt

külmetushaigus) ei tohiks olla probleem, kuid pidage esmalt nõu oma arstiga;

Eriline ettevaatus on vajalik Tritanrix HepB’ga:

kui teie lapsel tekkisid mistahes terviseprobleemid pärast vaktsiini eelmist manustamist;

kui teie lapsel tekkisid probleemid pärast Tritanrix HepB või mõne teise läkaköha vaktsiini eelmist

manustamist, eriti:

kõrge palavik (üle 40 °C) kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

kollaps või šokitaoline seisund kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

lakkamatu nutt kestusega 3 tundi või enam kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

krambid koos palavikuga või ilma kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist;

kui teie laps kannatab diagnoosimata või progresseeruva aju haiguse või kontrollimatu epilepsia all.

Vaktsiini peab manustama peale haiguse kontrolli alla saamist

kui teie lapsel tekivad kergesti verejooksud või verevalumid;

kui teie lapsel on eelsoodumus palavikust tingitud krampide tekkeks või kui seda on esinenud

perekonnas;

Kasutamine koos teiste ravimite või vaktsiinidega

Palun informeerige oma arsti, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või kui teda on hiljuti vaktsineeritud.

Oluline teave mõningate Tritanrix HepB koostisosade suhtes

See ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali ja on võimalik, et teie lapsel tekib allergiline reaktsioon.

Teavitage oma arsti, kui teie lapsel on allergia teatud ainete vastu.

3. KUIDAS TRITANRIX HepB-D MANUSTATAKSE

Teie laps saab kokku kolm süsti intervalliga vähemalt 1 kuu. Iga süst manustatakse eraldi visiidil. Arst või

õde teavitab teid, millal tulla tagasi järgnevateks süstideks.

Arst ütleb teile, kui on vajalik lisaannuste manustamine (revaktsineerimine).

Kui teie lapsel jääb ettenähtud süst saamata, pidage nõu arstiga ja leppige kokku uus visiidiaeg.

Veenduge, et teie laps saab kolmest süstist koosneva täieliku vaktsinatsioonikuuri. Vastasel korral ei

pruugi kaitse olla täielik.

Arst süstib Tritanrix HepB-d reie lihasesse. Teie laps jääb arstliku järelvalve alla 30 minutiks peale igat

süsti.

Vaktsiini ei tohi kunagi manustada veeni.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik vaktsiinid võib ka Tritanrix HepB põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil vaktsineeritutel ei

pruugi neid tekkida.

Kõrvaltoimed, mis esinesid Tritanrix HepB kliinilste uuringute ajal olid järgmised:

Väga sageli (kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui 1 juhul 10 vaktsiini annuse kohta):

valu või ebamugavustunne süstekohas

punetus või turse süstekohas

palavik (üle 38 oC)

uimasus, ärrituvus, ebatavaline nutt

toitmisprobleemid

Sagedased (kõrvaltoimed, mis võivad esineda vähem kui 1 juhul 10, kuid rohkem kui 1 juhul 100

vaktsiini annuse kohta):

keskkõrvapõletik

bronhiit

kurguvalu ja ebamugavustunne neelamisel

seedetrakti sümptomid nagu oksendamine ja kõhulahtisus

Aeg-ajalt (kõrvaltoimed, mis võivad esineda vähem kui 1 juhul 100, kuid rohkem kui 1 juhul 1000

vaktsiini annuse kohta):

kopsupõletik (tõsine kopsu infektsioon)

hingamishäire

Väga harv (kõrvaltoimed, mis võivad esineda vähem kui 10 000 vaktsiini annuse kohta):

allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid. Need

võivad olla: lokaalne või laialt levinud sügelev või kuplasid tekitav lööve, silmade ja näo

turse, hingamis- või neelamisraskus, järsk vererõhulangus ja teadvusekaotus. Need

reaktsioonid võivad ilmnevad enne arsti juurest lahkumist. Siiski, nimetatud juhtudel vajate te

otsekohe arstiabi.

seerumtõve-taoline haigus (ülitundlikkusreaktsioon võõra seerumi manustamisele

sümptomitega nagu palavik, turse, nahalööve, lümfisõlmede suurenemine)

Peale Tritanrix HepB turustamist on harvadel juhtudel teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

2 kuni 3 päeva jooksul peale Tritanrix HepB’ga vaktsineerimist on teatatud kollapsist või

teadvusekaotusese perioodidest või teadlikkuse puudumisest

väga enneaegselt sündinud lastel (enne 28. rasedusnädalat või 28. rasedusnädalal) võib esineda

normaalsest pikemaid pause hingetõmmete vahel 2-3 päeva peale vaktsineerimist

Tritanrix HepB sisaldab hepatiit B komponenti, mis kaitseb hepatiit B viiruse poolt põhjustatud

maksapõletiku eest. Hepatiit B komponenti sisaldavate vaktsiinide manustamise järgselt on väga harva

ilmnenud järgmised kõrvaltoimed:

krambid või tõmblused

tavalisest kergemini tekkivad verejooksud või verevalumid

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige selles oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS TRITANRIX HepB’D SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Tritanrix HepB’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu

viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C – 8°C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda. Külmumisel vaktsiin hävib.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitada ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Tritanrix HepB sisaldab:

- Toimeainete sisaldus 1 annuses (0,5 ml) on:

difteeriatoksoidi1 ≥ 30 RÜ

teetanusetoksoidi1 ≥ 60 RÜ

inaktiveeritud Bordetella pertussis (inaktiveeritud)2 ≥ 4 RÜ

hepatiit B viiruse pinnaantigeeni 2, 3 10 μg

1adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud 0,26 mg Al

3+

2adsorbeeritud alumiiniumfosfaadile 0,37 mg Al

3+

3toodetud insenergeneetiliselt pärmikultuuril (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantse DNA

tehnoloogia abil..

- Tritanrix HepB abiained on: tiomersaal, naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas Tritanrix HepB välja näeb ja pakendi sisu

Süstesuspensioon.

Tritanrix HepB on valge ja kergelt piimjas vedelik üheannuselises klaasviaalis (0,5 ml).

Tritanrix HepB on saadaval 1 annuselises pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ул. Димитър Манов бл.10

София 1408

Тел. + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 1 970 75-0

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: +354-530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)808 100 9997

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Tritanrix HepB-d võib segada lüofiliseeritud Hib vaktsiiniga (Hiberix).

Säilitamisel võib täheldada valget sadet ja läbipaistvaid hõljumeid. See ei ole riknemise tunnus.

Enne manustamist tuleb vaktsiini hästi loksutada, et tekiks homogeenne hägus valkjas suspensioon,

ning visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuste suhtes. Kui

midagi sellist on näha, ei tohi vaktsiini kasutada.

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Tritanrix HepB süstesuspensioon

Difteeria (D), teetanuse (T), läkaköha (täisrakuline) (Pw) ja hepatiit B (rDNA) (HBV) vaktsiin

(adsorbeeritud).

Enne lapse vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Tritanrix HepB ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Tritanrix HepB manustamist teie lapsele

3. Kuidas Tritanrix HepB-d kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Tritanrix HepB-d säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON TRITANRIX HepB JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Tritanrix HepB on vaktsiin, mida kasutatakse lastel nelja haiguse vältimiseks: difteeria, teetanus, läkaköha

ja hepatiit B. Vaktsiini toimel toodab organism antikehi (kaitsekehi) nende haiguste vastu.

Difteeria. Difteeria kahjustab peamiselt hingamisteid ja mõnikord nahka. Üldjuhul tekib

hingamisteedes põletik (turse), mis põhjustab väljendunud hingamisraskusi ja mõnikord lämbumist.

Bakterid toodavad ka toksiini (mürki), mis võib põhjustada närvikahjustust, südameprobleeme ja

isegi surma.

Teetanus. Teetanuse bakterid satuvad organismi sisselõigete, kriimustuste või haavade kaudu

nahas. Sagedamini infitseeruvad haavad on põletused, murrud, sügavad haavad või mulla, tolmu,

hobusesõnniku või puukildudega saastunud haavad. Bakterid toodavad toksiini (mürki), mis võib

põhjustada lihaskangestust, valulikke lihasspasme, krampe ja isegi surma. Lihasspasmid võivad olla

piisavalt tugevad selleks, et põhjustada lülisamba murde.

Läkaköha. Läkaköha on väga nakkav haigus. See tabab hingamisteid, põhjustades tugevaid

köhahoogusid, mis võivad takistada normaalset hingamist. Köhaga kaasneb sageli „paukuv“ heli,

mille järgi on haigus saanud ka oma nime. Köha võib kesta 1...2 kuud või kauem. Läkaköha võib

põhjustada ka kõrvainfektsioone, pikaajalist bronhiiti, kopsupõletikku, krampe, ajukahjustust ja

isegi surma.

Hepatiit B. Seda haigust põhjustab hepatiit B viirus. Tekib maksa põletik ja turse. Viirust leidub

nakatunud inimeste kehavedelikes (veres, spermas, tupeeritises või süljes).

Vaktsineerimine on parim kaitse nende haiguste vastu. Ükski vaktsiini komponent ei ole nakkuslik.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRITANRIX HepB MANUSTAMIST TEIE

LAPSELE

Tritanrix HepB vaktsiini ei tohi manustada:

kui teie laps on ülitundlik (allergiline) Tritanrix HepB või vaktsiini mõne koostisosa suhtes.

Vaktsiini toimeained ja abiained on loetletud infolehe lõpus. Allergilise reaktsiooni nähtudeks

võivad olla sügelev nahalööve, õhupuudus ja näo või keele turse;

kui teie lapsel on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon mõne difteeria-, teetanuse-, läkaköha, või

hepatiit B vaktsiini suhtes;

kui teie lapsel tekkisid närvisüsteemi häired 7 päeva jooksul pärast eelmist vaktsineerimist läkaköha

vaktsiiniga;

kui teie lapsel esineb kõrge palavikuga (üle 38 °C) kulgev raske infektsioon. Kerge infektsioon (nt

külmetushaigus) ei tohiks olla probleem, kuid pidage esmalt nõu oma arstiga;

Eriline ettevaatus on vajalik Tritanrix HepB’ga:

kui teie lapsel tekkisid mistahes terviseprobleemid pärast vaktsiini eelmist manustamist;

kui teie lapsel tekkisid probleemid pärast Tritanrix HepB või mõne teise läkaköha vaktsiini eelmist

manustamist, eriti:

kõrge palavik (üle 40 °C) kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

kollaps või šokitaoline seisund kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

lakkamatu nutt kestusega 3 tundi või enam kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist,

krambid koos palavikuga või ilma kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist;

kui teie laps kannatab diagnoosimata või progresseeruva aju haiguse või kontrollimatu epilepsia all.

Vaktsiini peab manustama peale haiguse kontrolli alla saamist

kui teie lapsel tekivad kergesti verejooksud või verevalumid;

kui teie lapsel on eelsoodumus palavikust tingitud krampide tekkeks või kui seda on esinenud

perekonnas;

Kasutamine koos teiste ravimite või vaktsiinidega

Palun informeerige oma arsti, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või kui teda on hiljuti vaktsineeritud.

Oluline teave mõningate Tritanrix HepB koostisosade suhtes

See ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali ja on võimalik, et teie lapsel tekib allergiline reaktsioon.

Teavitage oma arsti, kui teie lapsel on allergia teatud ainete vastu.

3. KUIDAS TRITANRIX HepB-D MANUSTATAKSE

Teie laps saab kokku kolm süsti intervalliga vähemalt 1 kuu. Iga süst manustatakse eraldi visiidil. Arst või

õde teavitab teid, millal tulla tagasi järgnevateks süstideks.

Arst ütleb teile, kui on vajalik lisaannuste manustamine (revaktsineerimine).

Kui teie lapsel jääb ettenähtud süst saamata, pidage nõu arstiga ja leppige kokku uus visiidiaeg.

Veenduge, et teie laps saab kolmest süstist koosneva täieliku vaktsinatsioonikuuri. Vastasel korral ei

pruugi kaitse olla täielik.