Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Targretin - Targretin kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: L01XX25
Toimeaine: bexarotene
Tootja: Eisai Ltd.

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/01/178/001 Targretin 75mg Pehme kapsel Suukaudne Pudel (HDPE) 100