Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Regranex - Regranex kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: D03AX06
Toimeaine: becaplermin
Tootja: Janssen-Cilag International NV

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

 

EU/1/99/101/001 REGRANEX 0,01 % Geel Kutaanne Mitmeannuseline; tuub; 15 g 1 tuub