Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Quadramet

ATC Kood: V10BX02
Toimeaine: samarium [153Sm] lexidronam pentasodium
Tootja: CIS bio international

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/97/057/001; Quadramet; 2 kuni 4 GBq viaali kohta kalibreerimiskuupäeval; Süstelahus Intravenoosne kasutamine; Viaal (klaas) ; 1,5 ml - 3,1 ml; 1 viaal