Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Osigraft - Osigraft kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: M05BC02
Toimeaine: eptotermin alfa
Tootja: Olympus Biotech International Limited

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/01/179/001 Osigraft 3,5 mg Pulber suspensiooni valmistamiseks ja siirdamiseks Intraossaalne Viaal (klaas) 1 g 1 viaal