Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Osigraft - Osigraft toote info LISA I

ATC Kood: M05BC02
Toimeaine: eptotermin alfa
Tootja: Olympus Biotech International Limited

Artikli sisukord

EPAR CHMP Starlix, INN-nateglinide 14.00 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Osigraft 3,3 mg pulber siirdamissuspensiooni valmistamiseks

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga viaal sisaldab 3,3 mg alfaeptotermiini*

* Toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil hiina hamstri munasarja (CHO) rakukultuurist.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Pulber suspensiooni valmistamiseks ja siirdamiseks.

Valge kuni valkjas granulaarne pulber.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Väljaarenenud luustikuga patsientidel sääreluu vähemalt 9 kuud kestnud sekundaarse posttraumaatilise

konsolideerumishäire korral, juhul kui eelnev ravi autograftiga on ebaõnnestunud või autografti

kasutamine ei ole võimalik.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Osigraft’i peab kasutama vastava väljaõppe saanud kirurg.

Soovitatav annus täiskasvanutele on ühekordne manustamine. Olenevalt luudefekti suurusest võib vaja

minna enam kui üks 1-grammine viaal Osigraft’i. Soovitatav maksimaalne annus ei tohi ületada 2

viaali, kuna Osigraft’i efektiivsus suuremaid annuseid nõudvate defektide konsolideerumishäirete

ravis ei ole tõestatud.

Lapsed

Osigraft on lastele ja noorukitele (vanuses kuni 18 aastat) ja mitteväljaarenenud luustikuga

patsientidele vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Manustamisviis

Intraossaalne.

Valmissegatud ravimpreparaat manustatakse vahetu kirurgilise paigaldamise teel

konsolideerumishäire kohale kontakti ettevalmistatud luupinnaga. Seejärel suletakse ümbritsevad

pehmed koed ümber implantaadi. Kontrollitud kliiniliste uuringute kogemused piirduvad murru

stabiliseerimisega intramedullaarse naelastamise teel.

1. Võtke viaal pakendist välja, kasutades steriilset tehnikat.

2. Kergitage ülestõstetavat plastikust korki ja eemaldage viaalilt kate.

Käsitsege katet ettevaatlikult. Katte servad on teravad ja võivad lõigata või vigastada kindaid.

3. Lükake pöidlaga korgi serv üles. Kui vaakum on avanenud, võtke viaali kork ära, hoides pudelit

pulbri kao vältimiseks püstises asendis.

Ärge sisestage nõela läbi korgi. Korgi punkteerimine nõelaga võib põhjustada korgimaterjali

sattumise pulbri hulka.

4. Juhiseid ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmiseks vt lõik 6.6.

5. Eemaldage kiulised, nekrootilised või sklerootilised koed ning teostage luufragmentide

dekortikatsioon nii, et valmis Osigraft’i lahus oleks otsekontaktis veritseva luu ja elusa

luukoega.

6. Tagage adekvaatne hemostaas kindlustamaks, et implanteeritav materjal ei satu kirurgilisest

loožist kaugemale. Enne Osigraft’i siirdamist loputage vastavalt vajadusele. Vajalikud

kirurgilised manipulatsioonid antud kohas tuleb läbi viia enne ravimpreparaadi siirdamist.

7. Viige valmis ravimpreparaat ettevalmistatud luualale, kasutades steriilset instrumenti, näiteks

spaatlit või küretti. Kasutatav Osigraft’i kogus peab vastama luudefekti suurusele.

8. Ärge kasutage aspireerimist ega loputamist otse implantaadi loožis, kuna on oht eemaldada

Osigraft’i osakesi. Vajadusel eemaldage liigne vedelik, aspireerides implantaadiga külgnevaid

alasid või kuivatades ala ettevaatlikult steriilse tampooniga.

9. Sulgege pehmed koed ravimpreparaati sisaldava defekti ümber, kasutades vabalt valitud

haavaniiti. Sulgemine on olulise tähtsusega implantaadi hoidmiseks defekti piirkonnas.

10. Pärast luudefekti ümbritsevate pehmete kudede sulgemist loputage vajadusel ala, et eemaldada

ravimpreparaati, mis võib olla sattunud mujale pehmete kudede sulgemise käigus.

11. Ärge asetage dreeni otse implantaadi looži. Vajadusel asetage see subkutaanselt.

4.3 Vastunäidustused

Osigraft’i ei tohi kasutada patsientidel, kellel on:

ülitundlikkus toimeaine või kollageeni suhtes;

luustiku ebaküpsus;

teadaolev autoimmuunne haigus, sealhulgas reumatoidartriit, süsteemne erütematoosne luupus,

skleroderma, Sjögreni sündroom ja dermato-/polümüosiit;

dekonsolidatsioonikoha äge infektsioon või aktiivne süsteemne infektsioon;

dekonsolidatsioonikoha ebapiisav nahaga kaetus ja verevarustus;

lülisamba murde;

patoloogilistest murdudest, metaboolsetest luuhaigustest ja tuumoritest põhjustatud

dekonsolidatsioonihäire;

mis tahes tuumor dekonsolidatsioonihäire koha naabruses;

kemoteraapiat, radioteraapiat või immuunosupressioonravi saavad patsiendid.

Osigraft on lastele ja noorukitele (vanuses kuni 18 aastat) ja mitteväljaarenenud luustikuga

patsientidele vastunäidustatud (vt lõik 4.2).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatust kasutamisel

Osigraft ei taga mingit biomehhaanilist tugevust ja esmase mehaanilise stabilisatsiooni vajaduse korral

tuleb seda kasutada koos sisemise või välimise fiksatsiooniga. Välimine fiksatsioon ei pruugi siiski

tagada piisavat immobilisatsiooni. Liikuvus dekonsolidatsiooni piirkonnas võib katkestada murru

paranemisprotsessi.

Kontrollitud kliiniliste uuringute kogemus piirdub luumurru kaasuva stabiliseerimise kohta

intramedullaarse naelastamisega. Enamikul juhtudel kasutati lukustuvaid intramedullaarseid vardaid.

Osigraft’i kasutamine ei garanteeri paranemist, võib vaja minna täiendavat kirurgilist sekkumist.

Dekonsolidatsiooni piirkonnast mujale sattunud implanteeritud materjal võib põhjustada ektoopilist

ossifikatsiooni ümbritsevates kudedes koos võimalike tüsistustega. Seepärast võib Osigraft’i

manustada defekti kohta ainult küllaldase nähtavuse korral ja ülima hoolikusega. Hoolikalt tuleb

vältida Osigraft’i leket haava loputamise, ümbritsevate kudede defektse sulgemise või ebapiisava

hemostaasi tulemusel.

Antikehad

Sääreluu dekonsolidatsiooni uuringus tekkis alfaeptotermiini manustamise järgselt OP-1 valgu

antikehasid 66% patsientidest. Kõnealuste antikehade analüüs näitas, et 9 protsendil oli neutraliseeriv

toime. Seost kliinilise tulemuse või kõrvaltoimega kliiniliste uuringute käigus ei täheldatud. Juhtudel,

kui kahtlustatakse ebasoovitavaid toimeid immuunsüsteemile, samuti juhul kui Osigraft on

ebaefektiivne, tuleb kaaluda immuunreaktsiooni võimalust ravimpreparaadile ning teostada

asjakohased analüüsid antikehade määramiseks seerumis.

Korduv kasutamine

Ravimpreparaadi korduvat kasutamist ei saa soovitada. Anti-OP-1 antikehadega tehtud uuringud

näitasid ristreaktsioone sarnaste BMP-valkude, BMP-5 ja BMP-6 suhtes. Anti-OP-1 antikehadel on in

vitro võime neutraliseerida vähemalt BMP-6 bioloogilist aktiivsust. Seetõttu on alfaeptotermiini

korduval paigaldamisel oht autoimmuunreaktsioonide tekkeks BMP-valkude vastu.

Koostoime teise ravimiga

Osigraft’i kasutamine sünteetilise luuõõnsuse täiteainega võib kasvatada ohtu, et suureneb kohalik

põletik, infektsioon ja implanteeritud materjalide juhuslik ränne ning on seetõttu ebasoovitav (vt lõik

4.5).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Keskse tähtsusega kliiniline uuring, mis toetab Osigraft’i heakskiitu, ei sisaldanud sünteetilise

luuõõnsuse täiteainete kasutamist. Turustamisjärgse järelevalve käigus saadud andmed näitasid, et

ravimpreparaadi kasutamine koos sünteetilise luuõõnsuse täiteainega võib suurendada kohalikku

põletikku, infektsiooni ja implanteeritud materjalide juhuslikku rännet ega ole seetõttu soovitatav.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised

Rasestumisvõimelised naised peavad enne ravimpreparaadiga ravimist teavitama oma kirurgi

võimalikust rasedusest.

Kontratseptsioon meestel ja naistel

Fertiilses eas naistel tuleb soovitada kuni vähemalt 12 kuud pärast ravi kasutada efektiivseid

rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Teostatud loomkatsete põhjal ei saa välistada anti-OP-1 antikehade toimet embrüo-fetaalsele arengule

(vt lõik 5.3). Kuna OP-1 valke neutraliseerivate antikehade tekkega kaasnevad riskid lootele pole

teada, ei tohiks Osigraft’i raseduse ajal kasutada, kui sellest saadav võimalik kasu ei ületa võimalikke

riske lootele (vt lõigud 4.4 ja 5.3).

Imetamine

Loomkatsetes ilmnes IgG-klassi antikehade anti-OP-1 eritumine rinnapiima. Kuna inimese IgG eritub

rinnapiima ning sellest tulenevad võimalikud riskid imikule pole teada, ei tohiks naised Osigraft’iga

ravimise ajal last rinnaga toita (vt lõik 5.3). Osigraft’i võib kasutada rinnaga toitvatel naistel ainult siis,

kui raviarst otsustab, et kasu on suurem kui risk. Rinnaga toitmine on soovitav ravi ajal katkestada.

Fertiilsus

Alfaeptotermiini mõju kohta viljakusele tõendid puuduvad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Järgmine kõrvaltoimete tabel koostati kliiniliste uuringute käigus täheldatud ja registreeritud

kõrvaltoimete põhjal. Spontaansete teadete põhjal esinenud kõrvaltoimed olid neile sarnased, kuid

märkimisväärselt väiksema esinemissagedusega kui kliinilistes uuringutes. Mõnel selle

ravimpreparaadiga ravitud patsiendil oli ka mitmesuguseid hiljutise ortopeedilise operatsiooniga

seotud kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimete esinemissageduse järgi järjestamiseks kasutatakse järgmisi kategooriaid: väga sage (1/10); sage (1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100); harv (1/10 000 kuni < 1/1000); ja väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal).

Organsüsteemi klass Kõrvaltoimed

Sage

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Suurenenud luustumine

(heterotoopne ossifikatsioon / ossifitseeruv müosiit)

Uuringud Antikehade analüüs positiivne

(antikehade moodustumine)

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused Postoperatiivne punetus haava kohal

(erüteem)

Protseduurijärgne valulikkus

(valulikku)

Protseduurijärgne turse

(turse)

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: luuhaiguste ravimid, luu morfogeneetilised valgud, ATC-kood:

M05BC02

Osigraft on osteoinduktiivne ja osteokonduktiivne ravim.

Toimemehhanism

Toimeaine alfaeptotermiin algatab luu formeerumise rakulise diferentseerumise induktsiooni kaudu

mesenhümaalsetes rakkudes, mis kaasatakse implantaadi looži luuüdist, periostist ja lihastest.

Seondudes raku pinnale, vallandab toimeaine rakulise reaktsiooniahela, mis viib luu moodustumise

protsessis olulise tähtsusega kondroblastide ja osteoblastide moodustumisele. Kollageeni maatriks ei

lahustu ja koosneb 75...425 μm suurustest osakestest. See tagab bioresorptiivse karkassi toimeaine

indutseeritud kinnitumisest sõltuva rakuproliferatsiooni ja diferentseerumisprotsesside jaoks.

Toimeaine poolt esilekutsutud rakuprotsessid leiavad aset kollageeni maatriksis. Maatriks on samuti

osteokonduktiivne ja võimaldab luu sissekasvu defekti piirkonda külgnevatelt terve luukoe aladelt.

Farmakodünaamilised toimed

Moodustunud uus luu on mehhaaniliselt ja radiograafiliselt võrreldav normaalse luuga. Uus luu

remodelleerub naturaalselt; formeerub luuümbris ja tekivad luuüdi elemendid. Osigraft’i kasutamine ei

garanteeri siiski paranemist ning võib vaja minna täiendavat kirurgilist sekkumist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Sääreluu dekonsolidatsiooni peamine uuring võrdles Osigraft’i autograftiga esmase tõhususe suhtes 9

kuud pärast ravi. Valu ja koormustaluvuse kliinilised tulemused olid võrreldavad autograftiga (81%

edu Osigraft’i rühmas, 77% edu autografti rühmas). Radioloogilised ravitulemused olid Osigraft’i

rühmas, võrreldes autografti kontrollrühmaga, veidi halvemad (vastavalt 68% ja 79%).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Andmed toimeaine farmakokineetika kohta inimestel puuduvad. Osigraft’i implantatsiooniuuringud

loomadel näitavad siiski, et toimeaine eptotermin alfa ei ole süsteemselt täheldatav.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Viidi läbi ühekordsete ja korduvannustega uuringud real loommudelitel (rotid, koerad ja primaadid).

Nende tulemused ei näidanud mingeid soovimatuid või süsteemseid toksilisi toimeid jälgimisperioodil

ja pärast manustamist.

2-aastase subkutaanses siirdamisuuringus rottidel täheldati eeldustekohast heterotoopset luu

formeerumist. Heterotoopse luu pikaaegne esinemisega seostati sarkoomi. Seda toimet, monoliitset

kartsinogeensust, on sageli täheldatud rottidel, kui subkutaanselt on implanteeritud tahkeid materjale

(plasti või metalli).

Heterotoopne ossifikatsioon esineb inimestel tavaliselt õnnetusjuhtumi või kirurgilise trauma järgselt.

Heterotoopne ossifikatsioon võib tekkida ka pärast toote kasutamist (vt lõik 4.8). Siiski on andmeid,

mis viitavad, et inimestel ei ole heterotoopne ossifikatsioon seotud sarkoomiga.

Anti-OP-1 antikehade toimet luu paranemisprotsessile uuriti koertel, kellel oli kaht suurt luudefekti

ravitud korduvate implanteerimistega. Selle mittekliinilise uuringu radioloogiliste ja histoloogiliste

uuringute tulemused näitasid luu paranemist implantaadiga esmase ja korduva kokkupuute korral

samal loomal. Pärast implantaadiga kokkupuudet leiti OP-1 ja 1. tüüpi veiseluukollageeni vastaseid

antikehasid: antikehade tippkontsentratsioon oli kõrgem pärast teist implanteerimist. Jälgimisperioodi

jooksul langes antikehade tase uuesti baasjooneni.

Alfaeptotermiini toimet pre- ja postnataalsele arengule uuriti kontrollitud uuringutes küüliku mudelil.

Kõigepealt manustati alfaeptotermiini Freundi adjuvandiga subkutaanselt, seejärel anti lisaannused 14.

ja 28. päeval. Regulaarselt võeti proove verest ja rinnapiimast ning neid analüüsiti tahke faasi

ensüümidega seotud immuunanalüüsi (ELISA) testiga. Alfaeptotermiini vastaste IgG ja IgMantikehade

tuvastatavad tasemed tekkisid ja tuvastati kõikide preparaadiga kokku puutunud loomade

vereseerumis. Alfaeptotermiini antikehi leiti analüüsitud loodete ja nabanööri verest

kontsentratsioonis, mis korreleerusid kontsentratsiooniga ema veres. Antikehasid tuvastati

täiskasvanutel ja nende järeltulijatel gestatsiooni- ja laktatsiooniperioodil. Märkimisväärselt kõrged

Anti-OP-1 IgG-klassi antikehade tiitrid tuvastati rinnapiimas kogu postnataalse faasi uuringu jooksul

kuni 28. imetamispäevani (vt lõik 4.6).

Statistiliselt oluline loote väärarengute (joondamata rinnakusegmendid) sageduse tõusu täheldati OP-1

immuunsusega grupi järeltulijatel. Ühes teises uuringus täheldati immuniseeritud täiskasvanud emaste

kaalutõusu muutust 14. – 21. imetamispäeval võrrelduna kontrollgrupi loomadega. Ravigrupi

järeltulijate kehakaal leiti jälgimisperioodi jooksul olevat madalam kui kontrollgrupis. Nende

lõpetatud toodet puudutavate kliiniliste tähelepanekute kehtivus inimeste puhul pole teada (vt

lõik 4.6).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Veise kollageen (vaakumkuivatatud).

6.2 Sobimatus

Koostoimeid puudutavate uuringute puudumise tõttu ei tohi seda preparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Valmissegatud toodet tuleb koheselt kasutada.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C)

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu ja spetsiaalsed vahendid kasutamiseks, manustamiseks või

implanteerimiseks

Pulber klaasviaalis (I tüüpi borosilikaat), millel on kork (butüülkummi) ja korgikate (alumiinium).

Esmane pakend on steriilne blisterpakend, mis koosneb kahest (sisemisest ja välimisest) plastikalusest

ja kaanest.

Pakendis on 1 viaal.

6.6 Erinõuded hävitamiseks ja muu käsitsemine

Lahuse valmistamine

Iga Osigraft’i viaalis olev pulber tuleb enne kasutamist lahustada 2 kuni 3 ml steriilse 9 mg/ml

naatriumkloriidi lahusega (0,9% w/v). Steriilne naatriumkloriidi süstelahus ja Osigraft’i viaali sisu

pannakse steriilsesse kaussi ja segatakse steriilse spaatli või küretiga. Purunemise vältimiseks ärge

koputage sisu ülekandmisel viaali põhjale. Valmissegatud ühekordselt kasutatavat lahust tuleb

implantaadina koheselt kasutada.

Manustamine

Valmissegatuna on Osigraft’il märja liiva konsistents, mis lihtsustab selle siirdamist ja viimist

luudefektide piirkonda.

Käitlemine

Kasutamata Osigraft ja selle jäätmed tuleb hävitada koos kirurgiliste jäätmetega vastavalt kohalikele

seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Olympus Biotech International Limited

Raheen Business Park

Raheen

Limerick

Iirimaa

Tel +353-61-498200

Faks +353-61-498247

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/179/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.05.2001

Müügiloa uuendamise kuupäev: 18.05.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel