Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lamivudine Teva Pharma B.V.

ATC Kood: J05AF05
Toimeaine: lamivudine
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Nimi Tugevus Ravimvorm Manustamistee Pakendi iseloomustus Pakendi suurus

EU/1/09/596/001 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 20 tabletti

EU/1/09/596/002 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 30 tabletti

EU/1/09/596/003 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 60 tabletti

EU/1/09/596/004 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 90 tabletti

EU/1/09/596/005 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 100 tabletti

EU/1/09/596/006 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 500 tabletti

EU/1/09/596/007 Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Tabletikonteiner (HDPE) 60 tabletti

EU/1/09/596/008 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 20 tabletti

EU/1/09/596/009 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 30 tabletti

EU/1/09/596/010 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 60 tabletti

EU/1/09/596/011 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 90 tabletti

EU/1/09/596/012 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 100 tabletti

EU/1/09/596/013 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Blister (PVC/PVdC/alu) 500 tabletti

EU/1/09/596/014 Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne Tabletikonteiner (HDPE) 30 tabletti