Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lamivudine Teva Pharma B.V.

ATC Kood: J05AF05
Toimeaine: lamivudine
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

 

 Lamivudine Teva Pharma B.V.

lamivudiin

Kokkuvõte üldsusele

 Mis on Lamivudine Teva Pharma B.V.?

Lamivudine Teva Pharma B.V. on ravim, mis sisaldab toimeainena lamivudiini. Ravimit turustatakse hallide rombikujuliste tablettidena (150 mg ja 300 mg).

Lamivudine Teva Pharma B.V. on geneeriline ravim. See tähendab, et Lamivudine Teva Pharma B.V. on sarnane võrdlusravimiga Epivir, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. 

Milleks on Lamivudine Teva Pharma B.V.-d kasutatakse?

Lamivudine Teva Pharma B.V. on viiruseravim. Seda kasutatakse koos teiste viiruseravimitega, et ravida täiskasvanuid ja lapsi, kellel on inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) nakkus. See nakkus põhjustab omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDS).

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.-d kasutatakse?

Ravi Lamivudine Teva Pharma B.V.-ga peab alustama HIV-nakkuse ravis kogenud arst.

Lamivudine Teva Pharma B.V. soovituslik annus üle 12 aasta vanustele patsientidele on 300 mg üks kord ööpäevas. Selle annuse võib anda kas üks kord päevas (kaks 150 mg tabletti või üks 300 mg tablett) või ühe 150 mg tabletina kaks korda ööpäevas. Üle 30 kg kaaluvatel lastel tuleb kasutada täiskasvanute annust 150 mg kaks korda ööpäevas. 14–30 kg kaaluvate laste annus oleneb kehakaalust.

Lamivudine Teva Pharma B.V. tabletid tuleb soovitatavalt neelata tervena. Kui patsiendid ei suuda tablette neelata, tuleb lisada purustatud tabletid vahetult enne annuse võtmist väikesele söögi- või joogikogusele.

Raskete neeruprobleemidega patsientidel on vaja Lamivudine Teva Pharma B.V. annust kohandada. Ravimit võib manustada koos toiduga või ilma. Üksikasjalik teave on esitatud pakendi infolehel.

Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V. toimib?

Lamivudine Teva Pharma B.V. toimeaine lamivudiin on nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitor, mis blokeerib ensüümi pöördtranskriptaasi toime. See HIVi tekitatav ensüüm võimaldab viirusel organismi rakke nakatada ja viirust paljundada. Koos teiste viiruseravimitega manustatav Lamivudine Teva Pharma B.V. vähendab HIV-i kogust veres ja hoiab selle sisalduse väikese. See ei ravi HIV-nakkust ega AIDS-i välja, kuid võib edasi lükata immuunsüsteemi kahjustumist ning AIDS-iga seotud nakkuste ja haiguste teket.

Kuidas Lamivudine Teva Pharma B.V.-d uuriti?

Et Lamivudine Teva Pharma B.V. on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milles näidati Lamivudine Teva Pharma B.V. bioekvivalentsust võrdlusravimiga Epivir. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Lamivudine Teva Pharma B.V. kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Lamivudine Teva Pharma B.V. on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Lamivudine Teva Pharma B.V. heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud Lamivudine Teva Pharma B.V. ravimiga Epivir võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus. Seetõttu on inimravimite komitee arvamusel, et nagu ka Epiviri korral, ületab ravimi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Lamivudine Teva Pharma B.V.-le müügiloa.

Muu teave Lamivudine Teva Pharma B.V. kohta

Euroopa Komisjon andis Lamivudine Teva Pharma B.V. müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Teva Pharma B.V. 10. detsembril 2009. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti võrdlusravimi kohta leiate samuti Euroopa Ravimiameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2009.