Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lantus - Lantus toote info LISA II

ATC Kood: A10AE04
Toimeaine: insulin glargine
Tootja: sanofi-aventis Deutschland GmbH

Artikli sisukord

LISA II

 

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstraβe 50

D-65926 Frankfurt / Main

Saksamaa

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstraβe 50

D-65926 Frankfurt / Main

Saksamaa

10 ml viaalide alernatiivne tootmiskoht:

Gruppo Lepetit S.r.l.

Località Valcanello

03012 Anagni (FR)

Itaalia

Eeltäidetud pensüsteli SoloStar alternatiivne tootmiskoht :

Aventis Pharma (Sanofi-aventis group)

Rainham Road South

Dagenham, Essex RM10 7XS

Ühendkuningriik

Ravimi trükitud pakendi infolehel peab olema vastava ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress.

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA -PIIRANGUD

Retseptiravim

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Müügiloa hoidja esitab iga-aastase perioodilise ohutusaruande kui CHMP ei nõua teisiti.