Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kogenate Bayer - Kogenate Bayer kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: B02BD02
Toimeaine: octocog alfa
Tootja: Bayer Pharma AG

Artikli sisukord

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Nimi; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/00/143/004 KOGENATE Bayer 250 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 250 IU; Lahusti: 2.5 ml (100 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 ülekandevahendiga Bio-Set**

EU/1/00/143/005 KOGENATE Bayer 500 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 500 IU; Lahusti: 2.5 ml (200 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 ülekandevahendiga Bio-Set**

EU/1/00/143/006 KOGENATE Bayer 1000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 1000 IU; Lahusti: 2.5 ml (400 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 ülekandevahendiga Bio-Set**

EU/1/00/143/007 KOGENATE Bayer 250 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 250 IU; Lahusti: 2.5 ml (100 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 viaaliadapter**

EU/1/00/143/008 KOGENATE Bayer 500 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 500 IU; Lahusti: 2.5 ml (200 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 viaaliadapter**

EU/1/00/143/009 KOGENATE Bayer 1000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 1000 IU; Lahusti: 2.5 ml (400 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 viaaliadapter**

EU/1/00/143/010 KOGENATE Bayer 2000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 2000 IU; Lahusti: 5.0 ml (400 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 ülekandevahendiga Bio-Set**

EU/1/00/143/011 KOGENATE Bayer 2000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 2000 IU; Lahusti: 5.0 ml (400 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 viaaliadapter**

EU/1/00/143/012 KOGENATE Bayer 3000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 3000 IU; Lahusti: 5.0 ml (600 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 ülekandevahendiga Bio-Set**

EU/1/00/143/013 KOGENATE Bayer 3000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: eeltäidetud süstal (klaas) Pulber: 3000 IU; Lahusti: 5.0 ml (600 IU/ml) 1 viaal + 1 eeltäidetud süstal + 1 viaaliadapter**

** 1 veenipunktsiooni komplekt

2 steriilset ühekordselt kasutatavat alkoholilappi

2 kuiva lappi

2 plaastrit