Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Keppra - Keppra kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: N03AX14
Toimeaine: levetiracetam
Tootja: UCB Pharma SA

Artikli sisukord

 

 

EMEA protseduuri number/ Müügiloa nr Euroopa Liidus; Ravimi välja- Mõeldud nimi; Tugevus; Ravimvorm; Manustamis-tee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu; Pakendi suurus

EU/1/00/146/001 Keppra 250 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 20

EU/1/00/146/002 Keppra 250 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 30

EU/1/00/146/003 Keppra 250 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 50

EU/1/00/146/004 Keppra 250 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 60

EU/1/00/146/005 Keppra 250 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 100

EU/1/00/146/006 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 10

EU/1/00/146/007 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 20

EU/1/00/146/008 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 30

EU/1/00/146/009 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 50

EU/1/00/146/010 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 60

EU/1/00/146/011 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 100

EU/1/00/146/012 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 120

EU/1/00/146/013 Keppra 500 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 200

EU/1/00/146/014 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 20

EU/1/00/146/015 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 30

EU/1/00/146/016 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 50

EU/1/00/146/017 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 60

EU/1/00/146/018 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 80

 

EU/1/00/146/019 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 100

EU/1/00/146/020 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 10

EU/1/00/146/021 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 20

EU/1/00/146/022 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 30

EU/1/00/146/023 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 50

EU/1/00/146/024 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 60

EU/1/00/146/025 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 100

EU/1/00/146/026 Keppra 1000 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 200

EU/1/00/146/027 Keppra 100 mg/ml Suukaudne lahus Suukaudne pudel (klaas) 300 ml 1 pudel + 1 suusüstal 10 ml

EU/1/00/146/028 Keppra 750 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 200

EU/1/00/146/029 Keppra 250 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne alumiinium/PVC blister 200

EU/1/00/146/030 Keppra 100 mg/ml Infusioonilahuse kontsentraat Intravenoosne viaal (klaas) 5 ml 10 viaali

EU/1/00/146/031 Keppra 100 mg/ml Suukaudne lahus Suukaudne pudel (klaas) 150 ml 1 pudel + 1 suusüstal 3 ml

EU/1/00/146/032 Keppra 100 mg/ml Suukaudne lahus Suukaudne pudel (klaas) 150 ml 1 pudel + 1 suusüstal 1 ml