Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Keppra - Keppra kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: N03AX14
Toimeaine: levetiracetam
Tootja: UCB Pharma SA

Artikli sisukord

Keppra

Ravim: levetiratsetaam

Kaubanimed: Keppra, Keppra XR

Mis on Keppra?

Keppra on antiepileptiline ravim, mida kasutatakse partsiaalsete krambihoogude raviks täiskasvanutel ja vähemalt 4-aastastel lastel.
Samuti kasutatakse seda toonis-klooniliste hoogude raviks täiskasvanutel ja vähemalt 6-aastastel lastel ning müoklooniliste hoogude raviks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel lastel.
Kepprat võib kasutada ka muudel, siin mitte kirjas olevatel eesmärkidel.

Oluline informatsioon Keppra kohta

Ärge lõpetage Keppra kasutamist ilma oma arstile ütlemata, isegi juhul, kui tunnete end paremini. Kui Keppra võtmise järsult lõpetate, võivad teie haigushood sageneda. Öelge oma arstile, kui teil on uued või halvenenud hood.
Kepprat kasutades võivad teil tekkida enesetapumõtted. Teie arst peab teid regulaarselt kontrollima. Ärge jätke ühtki kokkulepitud visiiti vahele.
Konsulteerige koheselt arstiga, kui teil esineb mõni uus või halvenev sümptom, näiteks: tuju- või käitumismuutused, depressioon, ärevus, erutuvus, vaenulikkus, rahutus, ( vaimne või füüsiline ) hüperaktiivsus või kui teil esineb enesetapu- või enese vigastamise mõtteid. Hädajuhtumiks kandke alati kaasas ID-kaarti või meditsiinilist käevõru, kus on kirjas, et tarvitate Kepprat. Iga teid raviv arst, hambaarst või tervishoiutöötaja peab teadma, et tarvitate seda ravimit. Levetiratsetaam võib põhjustada kõrvalmõjusid, mis kahjustavad teie mõtlemist või reaktsioone. Olge ettevaatlik, kui juhite sõiduvahendit või teete midagi, mis nõuab ärkvel olemist ja tähelepanelikkust.

Enne Keppra võtmist

Ärge tarvitage Kepprat, kui olete levitiratsetaami vastu allergiline.
Enne ravimi manustamist öelge arstile, kui olete mõne medikamendi suhtes allergiline, või kui teil on neeruhaigus. Annust võidakse muuta või peate läbima spetsiaalsed testid ravi ajal.
Kepprat kasutades võivad teil tekkida enesetapumõtted. Öelge oma arstile, kui teil on ravimikuuri esimese paari kuu jooksul või annuse muutmise järgselt uus või halvenev depressioon või enesetapumõtted.
Teie perekond või hooldajad peaksid samuti olema valvsad teie tuju- või sümptomite muutuse suhtes. Teie arst peab teid regulaarselt kontrollima. Ärge jätke ühtki kokkulepitud visiiti vahele.
Ei ole teada, kas Keppra on sündimata lapsele kahjulik. USA Toidu- ja Ravimiamet ( FDA ) liigitas selle ravimi rasedusega seotud kategooriasse C - puuduvad adekvaatsed loom-või inimkatsed või kahjulikud muutused loomkatsetes olemas, kuid inimkatsed puuduvad. Öelge arstile, kui olete rase või plaanite rasestuda ravimikuuri ajal. Keppra võib kanduda rinnapiima kaudu edasi või teha kahju rinnapiima saavale lapsele. Ärge kasutage seda ravimit ilma arstile ütlemata, et toidate oma last rinnapiimaga. Kõrvalmõjud sellest ravimist võivad tõenäolisemalt tekkida vanematel inimestel. Ärge andke Kepprat lapsele ilma arsti nõusolekuta.

Kuidas Kepprat kasutada?

Võtke ravimit nii, nagu teile on kirjutatud. Ärge võtke seda suuremates kogustes või kauem, kui arst on soovitanud. Järgige pakendil olevat kasutusjuhendit.
Arst võib mõnikord annust muuta, et olla kindel Keppra võtmisest maksimaalse kasu saamises.
Võtke ravim iga kord koos klaasi veega.  Kepprat võib võtta nii ilma toiduta kui toiduga.
Mõõtke Keppra vedelikku spetsiaalse lusika või topsiga, mitte tavalise supilusikaga. Kui teil ei ole spetsiaalset vahendit, küsige seda apteekrilt.
Ärge peenestage, närige ega purustage Keppra XR tabletti. Neelake tablett tervelt alla.
Kepprat võib võtta nii ilma toiduta kui toiduga.
Kepprat on vaja võtta regulaarselt, et kindlustada maksimaalne kasu. Laske endale kirjutada uus retsept enne, kui teie tabletid või vedelik täielikult otsas on.
Ärge lõpetage Keppra kasutamist ilma oma arstile ütlemata, isegi juhul, kui tunnete end paremini. Kui Keppra võtmise järsult lõpetate, võivad teie haigushood sageneda. Öelge oma arstile, kui teil on uued või halvenenud hood.
Hooge ravitakse tihti mitme erineva ravimiga korraga. Kindlasti lugege iga medikamendiga kaasa antavat kasutusjuhendit. Ärge tehke oma annustes või ravimite võtmise ajakavas mingeid muutusi ilma arstiga konsulteerimata.
Hädajuhtumiks kandke alati kaasas ID-kaarti või meditsiinilist käevõru, kus on kirjas, et tarvitate Kepprat. Iga teid raviv arst, hambaarst või tervishoiutöötaja peab teadma, et tarvitate seda ravimit.
Et olla kindel selle ravimi kasulikkuses, peate regulaarselt laskma kontrollida oma verd. Ärge jätke ühtki kokkulepitud visiiti vahele.
Hoidke ravimit toatemperatuuril, eemal niiskusest, valgusest ja kuumusest.

Mis juhtub, kui mul jääb annus vahele?

Võtke vahelejäänud annus niipea, kui see teile meelde tuleb. Kui on peaaegu aeg võtta järgmine doos, jätke üks vahele ja manustage Keppra tavalisel ajal. Ärge võtke täiendavat annust, et kaotatud doos tasa teha.

Mis juhtub üledoosi korral?

Otsige viivitamatult meditsiinilist abi, kui tekib kahtlus, et olete seda ravimit üle annustanud.
Üledoosi sümptomiteks võivad olla peapööritus, ärrituvus, agressioon, pindmine hingamine, nõrkus või minestus.

Mida peaksin Kepprat kasutades vältima?

Vältige alkoholi joomist. See võib mõningaid Keppra kõrvaltoimeid võimendada ja samuti ka tõsta haigushoogude riski. Ravim võib põhjustada kõrvalmõjusid, mis kahjustavad teie mõtlemist või reaktsioone. Olge ettevaatlik, kui juhite sõiduvahendit või teete midagi, mis nõuab ärkvel olemist ja tähelepanelikkust.

Keppra kõrvalmõjud

Otsige viivitamatult meditsiinilist abi kui teil on mõni järgnevatest allergilistest reaktsioonidest: lööve; hingamisraskused; näo-, huulte-, keele- või kurgupaistetus.
Helistage koheselt oma arstile, kui teil esineb uusi või halvenevaid sümptomeid, näiteks: tuju- või käitumismuutused, depressioon, ärevus, erutuvus, vaenulikkus, rahutus, ( vaimne või füüsiline ) hüperaktiivsus või kui teil esineb enesetapu- või enese vigastamise mõtteid.
Konsulteerige koheselt arstiga kui teil on mõni järgnevatest tõsistest kõrvalmõjudest:

  • hallutsinatsioonid;
  • palavik, külmavärinad, valud kehas, gripitunnused;
  • nõrkus, koordinatisoonitunde puudumine;
  • iiveldus, kõhuvalu, isukaotus, sügelemine, tume uriin, savikarva väljaheide, kollatõbi ( silmade või naha kolletumine ).

Kergemateks Keppra kõrvalmõjudeks on näiteks:

  • peapööritus, uimasus;
  • unisus;
  • ärrituvus;
  • peavalu;
  • nohu, kurguvalu;
  • kaelavalu.

See nimekiri kõrvalmõjudest ei ole täielik ja võib esineda teisigi nähte. Rääkige arstiga igasugusest ebatavalisest või tülikast kõrvalnähust.

Millised teised ravimid mõjutavad Kepprat?

Võib esineda ravimeid, mida pole soovitatav koos Keppraga võtta. Öelge arstile, milliseid retsepti- ja käsimüügiravimeid kasutate. Sinna hulka kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, taimsed ravimid ja teiste arstide poolt kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue medikamendi võtmist ilma arstile ütlemata.