Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ibandronic Acid Teva

ATC Kood: M05BA06
Toimeaine: ibandronic acid
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

 

Kokkuvõte üldsusele

Ibandronic Acid Teva

ibandroonhape

Mis on Ibandronic Acid Teva?

Ibandronic Acid Teva on ravim, mis sisaldab toimeainena ibandroonhapet. Ravimit turustatakse valgete kapslikujuliste tablettidena (50 mg ja 150 mg).

Ibandronic Acid Teva on geneeriline ravim. See tähendab, et Ibandronic Acid Teva on sarnane võrdlusravimiga, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Ibandronic Acid Teva võrdlusravimid on Bondronat ja Bonviva

Milleks Ibandronic Acid Tevat kasutatakse?

Ibandronic Acid Teva 50 mg annust kasutatakse luukahjustuste (luumurrud või ravi vajavad luutüsistused) ennetamiseks rinnavähi ja luumetastaasidega (kui vähk on levinud luudesse) patsientidel.

Ibandronic Acid Teva 150 mg annust kasutatakse osteoporoosi (luu-urbnemuse) raviks menopausijärgses eas naistel, kellel luumurru tekke oht on suurenenud. Uuringutega on tõendatud lülisambamurru ohtu vähendav toime, kuid reieluukaelamurru (reieluu ülaosa) ohtu vähendav mõju ei ole kindlaks määratud.

Ibandronic Acid Teva on retseptiravim.

Kuidas Ibandronic Acid Tevat kasutatakse?

Luukahjustuste ennetamiseks manustatakse üks 50 mg tablett üks kord ööpäevas. Tablett tuleb alati võtta siis, kui patsient ei ole vähemalt kuue tunni jooksul öösel midagi söönud ning vähemalt 30 minutit enne päeva esimest toidu- ja joogikorda.

Osteoporoosi raviks manustatakse üks 150 mg tablett üks kord kuus. Tablett tuleb alati võtta siis, kui patsient ei ole öösel midagi söönud ning vähemalt üks tund enne toidu- ja joogikorda (v.a vee joomine). Kui patsient ei saa toidust piisavalt kaltsiumi ja D-vitamiini, tuleb võtta täiendavalt neid sisaldavaid valmistisi.

Ibandronic Acid Tevat tuleb võtta klaasitäie veega (v.a mineraalvesi) seistes või istuvas asendis. Tabletti ei tohi närida, imeda ega purustada. Pärast tableti võtmist ei tohi patsient ühe tunni jooksul pikali heita.

Kuidas Ibandronic Acid Teva toimib?

Ibandronic Acid Teva toimeaine ibandroonhape on bisfosfonaat. Toimeaine peatab osteoklastide ehk luukoe lagundamisel osalevate organismirakkude tegevuse. See vähendab luukadu. Luukao vähenemine muudab luud murdudele vastupidavamaks ning sel viisil saab ennetada luumurdude tekkimist vähki põdevatel patsientidel, kellel on luumetastaasid ja osteoporoosi põdevatel naistel.

Kuidas Ibandronic Acid Tevat uuriti?

Et Ibandronic Acid Teva on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milles näidati Ibandronic Acid Teva bioekvivalentsust võrdlusravimitega. Ravimid on bioekvivalentsed, kui nad tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Ibandronic Acid Teva kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Ibandronic Acid Teva on geneeriline ravim ja võrdlusravimitega bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimitel.

Miks Ibandronic Acid Teva heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud Ibandronic Acid Teva võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimitega Bondronat ja Bonviva. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et nagu ka Bondronati ja Bonviva korral, ületab Ibandronic Acid Teva kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Ibandronic Acid Teva müügiloa.

Muu teave Ibandronic Acid Teva kohta

Euroopa Komisjon andis Ibandronic Acid Teva müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Teva Pharma B.V. 17. septembril 2010. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada.

Kui vajate Ibandronic Acid Tevaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2010.