Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ilaris

ATC Kood: L04AC08
Toimeaine: canakinumab
Tootja: Novartis Europharm Ltd

Artikli sisukord

Ilaris

Ilaris on pulber, millest valmistatakse süstelahus. Ravim sisaldab toimeainena kanakinumaabi (150 mg).

Ilaris