Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Helixate NexGen - Helixate NexGen kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: B02BD02
Toimeaine: octocog alfa
Tootja: Bayer Pharma AG  

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Nimi; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/00/144/001 Helixate NexGen 250 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 250 IU; Lahusti: 2.5 ml (100 IU/ml) 1 viaal + 1 viaal + 1 komplekt manustamisvahendeid*

EU/1/00/144/002 Helixate NexGen 500 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 500 IU; Lahusti: 2.5 ml (200 IU/ml) 1 viaal + 1 viaal + 1 komplekt manustamisvahendeid*

EU/1/00/144/003 Helixate NexGen 1000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 1000 IU; Lahusti: 2.5 ml (400 IU/ml) 1 viaal + 1 viaal + 1 komplekt manustamisvahendeid*

EU/1/00/144/004 Helixate NexGen 2000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 2000 IU; Lahusti: 5,0 ml (400 IU/ml) 1 viaal + 1 viaal + 1 komplekt manustamisvahendeid*

EU/1/00/144/005 Helixate NexGen 3000 IU Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks Intravenoosne Pulber: viaal (klaas); Lahusti: viaal (klaas) Pulber: 3000 IU; Lahusti: 5,0 ml (600 IU/ml) 1 viaal + 1 viaal + 1 komplekt manustamisvahendeid*

* - 1 filtriga ülekandevahend 20/20

- 1 veenipunktsiooni komplekt

- 1 ühekordselt kasutatav 5 ml süstal

- 2 steriilset kasutatavat alkoholilappi