Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Herceptin - Herceptin kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: L01XC03
Toimeaine: trastuzumab
Tootja: Roche Registration Ltd.

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr; Euroopa Liidus; Ravimpreparaadi nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamisviis;  Pakend Sisu (Kontsentratsioon); Pakendi suurus

EU/1/00/145/001 Herceptin 150 mg Pulber infusioonilahuse kontsentraadi valmistamiseks Intravenoosseks manustamiseks viaal (klaas) 150 mg 1 viaal