Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Grepid

ATC Kood: B01AC04
Toimeaine: clopidogrel besilate
Tootja: Pharmathen S.A.

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Pakendi iseloomustus Pakendi suurus

EU/1/09/535/001 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 14 tabletti

EU/1/09/535/002 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 28 tabletti

EU/1/09/535/003 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 30 tabletti

EU/1/09/535/004 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 50 tabletti

EU/1/09/535/005 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 84 tabletti

EU/1/09/535/006 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 90 tabletti

EU/1/09/535/007 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 100 tabletti

EU/1/09/535/008 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 14 tabletti

EU/1/09/535/009 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 28 tabletti

EU/1/09/535/010 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 30 tabletti

EU/1/09/535/011 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 50 tabletti

EU/1/09/535/012 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 84 tabletti

EU/1/09/535/013 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 90 tabletti

EU/1/09/535/014 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (alu/alu) 100 tabletti

EU/1/09/535/015 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) 10 tabletti

EU/1/09/535/016 Grepid 75 mg Õhukese polümeerikattega tablett Suukaudne blister (PVC/PE/PVDC/alu) nädalapä 28 tabletti