Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Grepid

ATC Kood: B01AC04
Toimeaine: clopidogrel besilate
Tootja: Pharmathen S.A.

Artikli sisukord

 

 Grepid

klopidogreel

Kokkuvõte üldsusele

 Mis on Grepid?

Grepid on ravim, mis sisaldab toimeainena klopidogreeli. Seda turustatakse roosade tablettidena (75 mg).

Grepid on geneeriline ravim. See tähendab, et Grepid on sarnane võrdlusravimiga Plavix, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateavet geneeriliste ravimite kohta saab teabedokumendist siit.

Milleks Grepidit kasutatakse?

Grepidit kasutatakse aterotrombootiliste nähtude (trombide ehk soonesiseste verehüüvete moodustumisest ja arterite lubjastumisest põhjustatud probleemide) ennetamiseks täiskasvanutel. Grepidit saab kasutada järgmiste patsiendirühmade korral:

                        patsiendid, kellel on hiljuti olnud südameinfarkt. Grepidi manustamist saab alustada mõne kuni 35 päeva jooksul pärast infarkti;

                        patsiendid, kellel on hiljuti olnud isheemiline insult (aju teatud osa verevarustushäiretest tingitud insult). Grepidi manustamist saab alustada seitsme päeva kuni kuue kuu jooksul pärast insulti;

                        perifeersete arterite haigusega (arteriverevoolu probleemiga) patsiendid;

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Grepidit kasutatakse?

Grepidi tavaannus on üks 75 mg tablett üks kord ööpäevas koos toiduga või ilma.

Kuidas Grepid toimib?

Grepidi toimeaine klopidogreel on trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor. See aitab ennetada organismis trombide tekkimist. Veri hüübib teatud vererakkude – vereliistakute – agregatsiooni (kokkukleepumise) tõttu. Klopidogreel peatab vereliistakute agregatsiooni, tõkestades adenosiindifosfaadi seondumist teatud retseptoriga liistakute pinnal. Vereliistakud ei muutu enam kleepuvaks ja väheneb trombide tekke oht, millega ennetatakse järgmist südameinfarkti või insulti.

Kuidas Grepidit uuriti?

Et Grepid on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milles näidati Grepidi bioekvivalentsust võrdlusravimiga Plavix. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Grepidi kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Grepid on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse selle kasulikkust ja sellega kaasnevaid riske samasugusteks kui võrdlusravimil.

Miks Grepid heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud Grepidi võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Plavix. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et nagu ka Plavixi puhul, ületab Grepidi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Grepidile müügiloa.

Muu teave Grepidi kohta

Euroopa Komisjon andis Grepidi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Pharmathen S.A. 28. juulil 2009.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2009.