Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Arixtra - Arixtra kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: B01AX05
Toimeaine: fondaparinux sodium
Tootja: Aspen Pharma Trading Limited

Artikli sisukord

EMEA protseduuri number; Ravim-preparaadi number; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus; Pakendi sisu (kontsentratsioon); Pakendi suurus

 

EU/1/02/206/001 Arixtra 2.5 mg/0.5 ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.5 ml 2 süstelit

EU/1/02/206/002 Arixtra 2.5 mg/0.5 ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.5 ml 7 süstelit

EU/1/02/206/003 Arixtra 2.5 mg/0.5 ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.5 ml 10 süstelit

EU/1/02/206/004 Arixtra 2.5 mg/0.5 ml Süstelahus Subkutaanne või intravenoosne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.5 ml 20 süstelit

EU/1/02/206/005 Arixtra 1.5 mg/0.3 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.3 ml 2 süstelit

EU/1/02/206/006 Arixtra 1.5 mg/0.3 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.3 ml 7 süstelit

EU/1/02/206/007 Arixtra 1.5 mg/0.3 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.3 ml 10 süstelit

EU/1/02/206/008 Arixtra 1.5 mg/0.3 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.3 ml 20 süstelit

EU/1/02/206/009 Arixtra 5 mg/0.4 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.4 ml 2 süstelit

EU/1/02/206/010 Arixtra 5 mg/0.4 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.4 ml 7 süstelit

EU/1/02/206/011 Arixtra 5 mg/0.4 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.4 ml 10 süstelit

EU/1/02/206/012 Arixtra 7.5 mg/0.6 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.6 ml 2 süstelit

EU/1/02/206/013 Arixtra 7.5 mg/0.6 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.6 ml 7 süstelit

EU/1/02/206/014 Arixtra 7.5 mg/0.6 ml Süstelahus Subkutaanne Automaatse turvasüsteemiga süstel (klaas) 0.6 ml 10 süstelit