Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actrapid

ATC Kood: A10AB01
Toimeaine: human insulin
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Actrapid 40 RÜ/ml süstelahus viaalis

Humaaninsuliin (insulinum humanum) (rDNA)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

– Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

– Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, diabeediõe või apteekriga.

– Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik

isegi juhul, kui haigussümptomid on sarnased.

– Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile, diabeediõele või

apteekrile.

1. MIS RAVIM ON ACTRAPID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Actrapid on humaaninsuliin suhkurtõve raviksActrapid on lühitoimeline insuliin. See tähendab, et

Actrapid’i veresuhkrut langetav toime algab pool tundi pärast süstimist ja kestab umbes 8 tundi.

Actrapid’i süstitakse sageli koos pikema toimeajaga insuliinidega.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACTRAPID-I KASUTAMIST

Ärge kasutage Actrapid’i

Kui te olete allergiline (ülitundlik) selle insuliini, metakresooli või mõne teise koostisosa

suhtes (vt lõik 7 Lisainfo). Vaadake ka allergia tunnuseid lõigus 5 Võimalikud kõrvaltoimed

Kui te tunnete hüpoglükeemia (madala veresuhkrutaseme) sümptomeid. Vt lõik 4 Mida teha

erakorralistes olukordades.

Eriti ettevaatlik peaks olema Actrapid’i kasutamisel

Kui teil on probleeme neerude, maksa, neerupealiste, ajuripatsi või kilpnäärmega

Kui tarvitate alkoholi: olge valvas hüpoglükeemia nähtude suhtes ja ärge kunagi jooge

alkoholi tühja kõhuga

Kui teie füüsiline koormus on suurem kui tavaliselt või kui soovite muuta oma tavalist dieeti

Kui olete haige: jätkake insuliini manustamist

Kui asute minema välismaale: ajavööndite vahetus võib mõjutada teie insuliinivajadust ja

süstimisaegu.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Paljud ravimid avaldavad mõju glükoosi toimele organismis ja võivad seega mõjutada teie

insuliiniannust. Allpool on loetletud kõige tavalisemad ravimid, mis võivad mõjutada insuliinravi.

Rääkige oma raviarstile või apteekrile, kui võtate või olete hiljuti võtnud teisi ravimeid, ka neid, mis ei

ole retseptiravimid.

Teie insuliinivajadust võivad muuta suukaudsed diabeediravimid, monoamiini oksüdaasi (MAO)

inhibiitorid, beetablokaatorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid,

atsetüülsalitsüülhape, anaboolsed steroidid, sulfoonamiidid, suukaudsed kontratseptiivid, tiasiidid,

glükokortikoidid, türeoidhormoonravi, beeta-adrenomimeetikumid, kasvuhormoon, danasool,

oktreotiid või lanreotiid.

Pioglitasoon (suukaudne diabeediravim II tüüpi diabeedi raviks)

Mõnedel pikka aega II tüüpi diabeeti põdenud, südamehäiretega või insuldi läbinud patsientidel, keda

raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Informeerige oma arsti võimalikult

kiiresti, kui teil tekivad südamepuudulikkuse märgid nagu ebatavaline õhupuudus, kiire kaalutõus või

paikne turse (ödeem).

Rasedus ja imetamine

Kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga: võtke ühendust oma arstiga, et pidada

nõu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui juhite autot või käsitsete tööriistu ja mehhanisme: olge valvas hüpoglükeemia nähtude suhtes.

Hüpoglükeemia nõrgendab keskendumis- ja reageerimisvõimet. Ärge juhtige autot ega töötage

mehhanismidega, kui tunnete hüpoglükeemiahoogu lähenevat. Arutage oma raviarstiga, kas te üldse

võite juhtida autot või käsitseda mehhanisme, kui teil on sagedased hüpoglükeemiahood või kui te ei

tunneta nende lähenemist.

3. KUIDAS ACTRAPID-I KASUTADA

Rääkige oma insuliinivajadusest raviarsti või diabeediõega. Järgige nende soovitusi hoolikalt. See

infoleht on ainult üldjuhend.

Kui arst muudab teie insuliini tüüpi või liiki, võib ta korrigeerida ka annust.

Sööge süsivesikuid sisaldav eine või suupiste 30 minuti jooksul pärast süstimist.

Soovitatav on regulaarselt mõõta veresuhkrut.

Enne Actrapid’i kasutamist

Kontrollige etiketti veendumaks, et see on õige insuliinitüüp

Desinfitseerige kummimembraani meditsiinilise tampooniga.

Ärge kasutage Actrapid’i

Insuliini infusioonipumpades

Kui kaitsekork on lahti või puudu. Igal viaalil on kaitsev plastist turvakork. Kui turvakorgil

on midagi viga, tagastage viaal müüjale

Kui seda ei ole nõuetekohaselt säilitatud või see on külmunud (vt lõik 6 Kuidas Actrapid’i

säilitada)

Kui see ei ole vesiselge ja värvusetu.

Kuidas kasutada seda insuliini

Actrapid’i süstitakse naha alla (subkutaanselt). Vahetage süstekohta, et ära hoida tihkenenud alade

(tükkide) teket naha all (vt lõik 5 Võimalikud kõrvaltoimed). Parimad kohad iseenda süstimiseks on

kõhupiirkond, tuharad, reite esiküljed või õlavarred. Teie insuliin mõjub kiiremini, kui seda süstida

kõhupiirkonda.

Actrapid’i viaalid on kasutamiseks koos insuliinisüstaldega, millel on vastavate ühikutega skaala.

Eriolukordades võib tervishoiutöötaja Actrapid’i manustada ka veeni.

Actrapid’i süstimine

1. Tõmmake süstlasse õhku samas koguses vajamineva insuliiniannusega

2. Süstige õhk viaali sisse: lükake nõel läbi kummikorgi ja vajutage süstlakolb alla

3. Pöörake viaalil (koos süstlaga) põhi ülespoole

4. Tõmmake vajalik insuliiniannus süstlasse

5. Tõmmake nõel viaalist välja

6. Veenduge, et süstlasse ei jäänud õhku: tõstke nõelaots ülespoole ja suruge õhk välja

7. Kontrollige, et annus oleks õige

8. Süstige otsekohe.

Actrapid’i segamine pika toimeajaga insuliiniga

1. Rullige pika toimeajaga insuliini viaali käte vahel, kuni lahus on ühtlaselt valge ja hägune

2. Tõmmake süstlasse õhku samas koguses vajamineva pika toimeajaga insuliini annusega. Süstige

õhk pika toimeajaga insuliini viaali sisse, seejärel tõmmake nõel välja

3. Tõmmake süstlasse õhku samas koguses vajamineva Actrapid’i annusega. Süstige õhk

Actrapid’i viaali sisse. Pöörake viaalil (koos süstlaga) põhi ülespoole

4. Tõmmake vajalik Actrapid’i annus süstlasse

Tõmmake nõel viaalist välja. Veenduge, et süstlasse ei jäänud õhku: tõstke nõelaots ülespoole ja

suruge õhk välja. Kontrollige, et annus oleks õige

5. Nüüd lükake nõel pika toimeajaga insuliini viaali sisse

6. Pöörake viaalil (koos süstlaga) põhi ülespoole

7. Tõmmake vajalik pika toimeajaga insuliini annus süstlasse

8. Tõmmake nõel viaalist välja

9. Veenduge, et süstlasse ei jäänud õhku, ja kontrollige, kas annus on õige

10. Süstige segu otsekohe.

Lühitoimelist ja pika toimeajaga insuliini segades toimige alati kirjeldatud viisil.

Kuidas süstida seda insuliini

Süstige insuliin naha alla. Kasutage arsti või diabeediõe poolt soovitatud süstimistehnikat

► Pärast süstimist hoidke nõela vähemalt 6 sekundit naha all. See kindlustab kogu annuse

manustamise.

4. MIDA TEHA ERAKORRALISTES OLUKORDADES

Kui teil tekib hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia tähendab liiga madalat veresuhkru taset.

Hüpoglükeemia tunnused ilmnevad ootamatult ja nendeks võivad olla: külm higi, jahe kahvatu nahk,

peavalu, südamekloppimine, iiveldus, ülemäärane näljatunne, mööduvad nägemishäired, unisus,

ebaharilik väsimus ja nõrkus, närvilisus või värisemine, ärevus, segadus, keskendumisraskused.

Nende nähtude puhul sööge glükoositablette või rohkesti suhkrut sisaldavat toitu (maiustusi,

küpsiseid) või jooge puuviljamahla, seejärel puhake.

Ärge süstige insuliini, kui tunnete hüpoglükeemia lähenemist.

Igaks juhuks kandke alati kaasas glükoositablette, maiustusi, küpsiseid või puuviljamahla.

Rääkige oma sugulastele, sõpradele ja lähematele töökaaslastele, mida tuleks teha, kui te kaotate

teadvuse. Teid tuleb pöörata külili ja otsida viivitamatult meditsiinilist nõuannet. Teile ei tohi anda

süüa ega juua, kuna see võib põhjustada lämbumise.

Kui rasket hüpoglükeemilist seisundit ei ravita, võib see põhjustada (ajutise või püsiva)

ajukahjustuse või isegi surma

Hüpoglükeemiast põhjustatud teadvusekaotuse puhul või hüpoglükeemilise seisundi

kordumisel pidage nõu oma raviarstiga. Teie insuliiniannus, süstimise sagedus, toit või kehaline

koormus võib vajada muutmist.

Glükagooni kasutamine

Teadvuse taastumist võib kiirendada glükagoonisüst, mida võib teha isik, kes oskab glükagooni

kasutada. Pärast glükagoonisüsti teadvusele tulles vajate kohe glükoosi või suhkrurikast toitu. Kui

glükagoonisüst ei mõju, on vajalik kohene ravi haiglas. Pärast glükagoonisüsti pidage nõu arstiga, et

selgitada välja hüpoglükeemia põhjus ja ära hoida selle kordumine.

Hüpoglükeemia põhjused

Hüpoglükeemia tekkib siis, kui teie veresuhkru tase langeb liiga madalale. See võib juhtuda:

• Kui te süstite liiga palju insuliini

• Kui sööte liiga vähe või jätate toidukorra vahele

• Kui teie füüsiline koormus on olnud suurem kui tavaliselt.

Kui veresuhkru tase on liiga kõrge

Veresuhkru tase võib olla ka liiga kõrge (seda nimetatakse hüperglükeemiaks).

Hüperglükeemiaohu tunnused ilmnevad järk-järgult. Nende hulka kuuluvad: sagenenud

urineerimine, janu, isutus, iiveldus, oksendamine, unisus või väsimus, punetav kuiv nahk, suukuivus ja

puuviljalõhn (atsetoonilõhn) väljahingatavas õhus.

Kui ilmneb mõni neist nähtudest, siis määrake oma veresuhkru tase ja, kui võimalik, ketoonide

sisaldus uriinis. Seejärel otsige viivitamatult arstiabi.

Need sümptomid võivad viidata väga raskele seisundile, mida nimetatakse diabeetiliseks

ketoatsidoosiks. Õigeaegse ravita võib see põhjustada diabeetilise kooma ja lõppeda surmaga.

Hüperglükeemia põhjused

• Olete unustanud süstida insuliini

• Olete korduvalt süstinud insuliini vajalikust vähem

• Nakkushaigus või palavik

• Olete söönud rohkem kui tavaliselt

• Teie füüsiline koormus on olnud väiksem kui tavaliselt.

5. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Actrapid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Actrapid võib

põhjustada hüpoglükeemiat (madal veresuhkru tase.) Vt soovitusi 4 Mida teha erakorralistes

olukordades.

Aeg-ajalt täheldatud kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsient 100-st)

Nägemishäired. Insuliinravi alustamisel võivad tekkida nägemishäired, kuid need on enamasti

mööduvad.

Muutused süstekohas (lipodüstroofia). Kui süstite liiga sageli samasse kohta, võib rasvkude

süstekohal kõhetuda (lipoatroofia) või tihkeneda (lipohüpertroofia). Süstekoha vahetamine võimaldab

vältida selliseid naha muutusi. Kui täheldate naha süvendumist või paksenemist süstekohas, rääkige

sellest oma arstile või diabeediõele, sest need nähud võivad süveneda või muuta insuliini imendumist

sellesse kohta süstimisel.

Allergianähud. Süstekohas võivad tekkida ärritusnähud – punetus, turse ja sügelus (paikne allergiline

reaktsioon). Tavaliselt kaovad sellised nähud paari nädala jooksul pärast insuliinravi alustamist. Kui

need nähud ei kao, rääkige sellest oma raviarstile.

Viivitamatult pöörduge arsti poole:

• kui allergianähud levivad teistesse kehapiirkondadesse või

• kui tunnete ennast ootamatult halvasti, kusjuures hakkate higistama, oksendate, tekkib

hingamisraskus, südamekloppimine, tunnete pearinglust, tugevat nõrkust.

Teil võib olla harva esinev tõsine allergiline reaktsioon Actrapid’i või mõne selle koostises oleva

aine suhtes (seda nimetatakse süsteemseks allergiliseks reaktsiooniks). Vaadake ka hoiatusi 2 Mida on

vaja teada enne Actrapid’i kasutamist.

Valulik neuropaatia (närvidega seotud valud). Kui teie veresuhkru tase paraneb väga kiiresti, siis see

võib tekitada kipitust, pakitsust või elektrilöögitaolist valu. Seda nimetatakse akuutseks valulikuks

neuropaatiaks ja tavaliselt see möödub. Kui need nähud ei kao, rääkige sellest oma arstile.

Tursunud liigesed. Insuliinravi alustamisel võib veepeetus põhjustada turseid pahkluude piirkonnas ja

mujal liigestel. Tavaliselt see möödub peagi.

Väga harva täheldatud kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsient 10 000-st)

Diabeetiline retinopaatia (silmapõhja muutused). Kui teil on diabeetiline retinopaatia ja teie

veresuhkru tase paraneb väga kiiresti, võib see retinopaatiat süvendada. Küsige oma arstilt selle kohta.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile, diabeediõele või apteekrile.

6. KUIDAS ACTRAPID-I SÄILITADA

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada Actrapid’i pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

Hoidke viaale, mida te ei kasuta, külmkapis (2 °C…8 °C).

Hoidke neid eemal sügavkülmast või jahutuselemendist.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoidke viaale originaalpakendis.

Kasutusel olevaid või peatselt kasutusele võetavaid viaale ei pea hoidma külmkapis. Neid võib

kaasas kanda ja hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) kuni 4 nädalat.

Valguse eest kaitsmiseks hoidke viaali alati välispakendis.

Actrapid’i tuleb hoida ülemäärase kuumenemise ja päikesevalguse eest.

Actrapid’i ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

7. LISAINFO

Mida Actrapid sisaldab

- Toimeaine on humaaninsuliin, mis on valmistatud rekombinantse DNA tehnoloogiat kasutades.

1 ml sisaldab 40 RÜ humaaninsuliini. 1 viaal sisaldab 10 ml, mis vastab 400 RÜ-le.

- Abiained on tsinkkloriid, glütserool, metakresool, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape ja

süstevesi.

Kuidas Actrapid välja näeb ja pakendi sisu

Süstelahus on läbipaistev värvusetu vesilahus.

Seda turustatakse 10 ml viaalides, pakendatuna 1 või 5 kaupa või mitmikpakendis 5 x (1 x 10 ml)

viaali. Kõik pakendid ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani

Infoleht on viimati kooskõlastatud