Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actrapid

ATC Kood: A10AB01
Toimeaine: human insulin
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

Actrapid

Actrapid Penfill 100 RÜ/ml Süstelahus kolbampullis

 

Mis on Actrapid?

Actrapid on süstelahus, mida turustatakse viaalides, kolbampullides (PenFill) või eeltäidetud pensüstaldes (NovoLet, FlexPen või InnoLet). Actrapidi toimeaine on iniminsuliin (rDNA).

Milleks Actrapidi kasutatakse?

Actrapidi kasutatakse suhkurtõvega patsientide ravimiseks. Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Actrapidi kasutatakse?

Actrapidi süstitakse subkutaanselt (naha alla), tavaliselt kõhuseina. Ravimit võib süstida ka reide, deltalihasesse (õlga) või tuharasse. Patsiendi veresuhkru (glükoosi) taset tuleb regulaarselt kontrollida, et leida vähim efektiivne annus. Tavaline annus on 0,3-1,0 rahvusvahelist ühikut kehakaalu kilogrammi kohta päevas. Actrapidi manustatakse 30 minutit enne sööki. Actrapid on kiiretoimeline insuliin ja seda võib kasutada koos pikatoimeliste insuliinidega. Actrapidi võib manustada ka intravenoosselt (veeni), ehkki seda võib teha vaid arst või meditsiiniõde.

Kuidas Actrapid toimib?

Suhkurtõbi on haigus, kus organismis ei teki veresuhkru (glükoosi) taseme reguleerimiseks piisavalt insuliini. Actrapid on asendusinsuliin, mis on identne kõhunäärmes tekkinud insuliiniga. Actrapidi toimeainet iniminsuliini (rDNA) valmistatakse rekombinant-DNA-tehnikaks nimetataval meetodil. Insuliini toodavad pärmirakud, millesse on lisatud insuliini teket võimaldav geen (DNA). Asendusinsuliin toimib samal viisil kui looduslik insuliin ja see aitab glükoosil siseneda verest rakkudesse. Veresuhkru taseme reguleerimine vähendab suhkurtõve sümptomeid ja tüsistusi.

Kuidas Actrapidi uuriti?

Actrapidi uuriti I tüüpi suhkurtõvega patsientidel, kelle kõhunäärmes ei teki insuliini (kaks uuringut kokku 1954 patsiendiga), ning II tüüpi suhkurtõvega patsientidel, kelle organism ei suuda insuliini efektiivselt kasutada (üks uuring 182 patsiendiga). Uuringutes võrreldi Actrapidi iniminsuliini analoogiga (aspartinsuliin) kuue kuu vältel, võrreldes glükoseerunud hemoglobiini (HbAlc) taset, mis näitab, kui hästi organism vere glükoosisisaldust reguleerib.
 

Milles seisneb uuringute põhjal Actrapidi kasulikkus?

HbAlc tase püsis kuus kuud kestnud Actrapidiga ravi ajal üsna stabiilne.

Millised on Actrapidiga kaasnevad riskid?

Nagu kõik insuliinid, võib Actrapid põhjustada hüpoglükeemiat (vere vähest glükoosisisaldust). Actrapidi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt. Actrapidi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla ülitundlikud iniminsuliini (rDNA) või ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes. Samuti võib osutuda vajalikuks kohandada Actrapidi annust, kui seda võetakse koos muude ravimiga, mis võivad mõjutada veresuhkru taset (nende ravimite täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt).

Miks Actrapid heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis otsusele, et Actrapidi kasulikkus suhkurtõve ravis on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Actrapidile soovitati anda müügiluba.

Muu teave Actrapidi kohta

Euroopa Komisjon väljastas Actrapidi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Novo Nordisk A/S 7. oktoobril 2002. Müügiluba pikendati 7. oktoobril 2007.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2007.