Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actos - Actos kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: A10BG03
Toimeaine: pioglitazone
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

 

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus

Ravimi väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi suurus

EU/1/00/150/001

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

28

EU/1/00/150/002

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

50

EU/1/00/150/003

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

98

EU/1/00/150/004

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

28

EU/1/00/150/005

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

50

EU/1/00/150/006

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

98

EU/1/00/150/007

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

14

EU/1/00/150/008

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

14

EU/1/00/150/009

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

56

EU/1/00/150/010

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

56

EU/1/00/150/011

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

14

EU/1/00/150/012

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

28

EU/1/00/150/013

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

50

EU/1/00/150/014

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

56

EU/1/00/150/015

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

98

EU/1/00/150/016

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

30

EU/1/00/150/017

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

84

EU/1/00/150/018

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

90

EU/1/00/150/019

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

30

EU/1/00/150/020

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

84

EU/1/00/150/021

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

90

EU/1/00/150/022

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

30

EU/1/00/150/023

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

84

EU/1/00/150/024

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

90

EU/1/00/150/025

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

112

EU/1/00/150/026

Actos

15 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

196

EU/1/00/150/027

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

112

EU/1/00/150/028

Actos

30 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

196

EU/1/00/150/029

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

112

EU/1/00/150/030

Actos

45 mg

Tablett

Peroraalne

Blister (Alu/Alu)

196