Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Actos - Actos kokkuvõte üldsusele

ATC Kood: A10BG03
Toimeaine: pioglitazone
Tootja: Takeda Pharma A/S

Artikli sisukord

Actos

 

Mis on Actos?

Actos on ravim, mis sisaldab toimeainena pioglitasooni. Seda turustatakse valgete ümmarguste tablettidena (15, 30 või 45 mg).
Milleks Actost kasutatakse?
Actost kasutatakse eelkõige ülekaaluliste täiskasvanud (vähemalt 18-aastaste) patsientide II tüüpi diabeedi (suhkurtõve) raviks. Seda kasutatakse koos dieedi ja füüsilise koormusega.
Actost kasutatakse ainsa ravimina patsientidel, kellele ei sobi metformiin (samuti diabeediravim).
Actost võib kasutada ka koos metformiiniga patsientidel, kelle haigus ainult metformiini kasutamisel rahuldavalt ravile ei allu, või koos sulfonüüluurearavimiga (samuti diabeediravim), kui metformiini ei saa kasutada (ravi kahe preparaadiga).
Actost võib kasutada koos metformiini ja sulfonüüluurearavimiga patsientidel, kelle haigus ei allu piisavalt suukaudsele ravile kahe preparaadiga (ravi kolme preparaadiga).
Actost saab kasutada ka koos insuliiniga patsientidel, kellele üksnes insuliini manustamine ei mõju rahuldavalt ja kes ei saa kasutada metformiini.
Actos on retseptiravim.

Kuidas Actost kasutatakse?

Actose soovitatav algannus on 15 või 30 mg üks kord ööpäevas. Ühe või kahe nädala pärast võib annust suurendada annuseni 45 mg ööpäevas, kui on vaja vere glükoosisisaldust paremini reguleerida. Actost ei tohi kasutada patsiendid, kes saavad dialüüsi (teatud verepuhastustehnika neeruhaiguste korral). Tabletid tuleb alla neelata koos veega.

Kuidas Actos toimib?

II tüüpi diabeet on haigus, mille korral kõhunäärmes ei teki vere glükoosisisalduse reguleerimiseks piisavalt insuliini või kui organism ei suuda insuliini efektiivselt kasutada. Actose toimeaine pioglitasoon suurendab rakkude (rasva-, lihas- ja maksarakud) tundlikkust insuliini suhtes, mis tähendab, et organism kasutab enda toodetavat insuliini paremini ära. Selle tulemusel väheneb vere glükoosisisaldus, aidates sel viisil reguleerida II tüüpi diabeeti.

Kuidas Actost uuriti?

Actost võrreldi mitmes uuringus platseebo (näiv ravim), metformiini ja gliklasiidiga (teatud sulfonüüluurearavim). Mõnes uuringus vaadeldi ka Actose kasutamist koos sulfonüüluurearavimi, insuliini või metformiiniga või metformiini ja sulfonüüluurearavimi kombinatsiooniga. Täiendavates uuringutes vaadeldi ka Actose pikaajalist kasutamist. Kõigis uuringutes kokku manustati Actost ligi 7000 patsiendile. Uuringutes mõõdeti vere glükoosisisalduse tasakaalu näitava aine, glükoseerunud hemoglobiini (HbA1c) sisaldust veres.
Milles seisneb uuringute põhjal Actose kasulikkus?
Actos põhjustas HbA1c sisalduse vähenemise, mis näitab, et annuste 15 mg, 30 mg ja 45 mg korral vere glükoosisisaldus väheneb. Tõestati, et ainsa ravimina kasutamisel on Actos sama efektiivne kui metformiin ja gliklasiid. Actos parandas ka II tüüpi diabeedi korral glükoosisisalduse reguleeritavust, kui Actos lisati senisele ravile sulfonüüluurearavimi, insuliini või metformiiniga või metformiini ja sulfonüüluurearavimi kombinatsiooniga.

Mis riskid Actosega kaasnevad?

Actose kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud 1-10 patsiendil 100st) on ülemiste hingamisteede nakkused (nohu), hüpesteesia (vähenenud puutetundlikkus), nägemishäired, luumurrud ja kaalu suurenemine. Actose kasutamisel koos teiste diabeediravimitega võivad esineda ka muud kõrvalnähud. Actose kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.
Actost ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla pioglitasooni või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Actost ei tohi kasutada patsiendid, kellel on maksaprobleeme, südamepuudulikkus või diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi teatud tüsistus).
Actose annuseid võib olla vaja korrigeerida, kui ravimit kasutatakse koos teatud teiste ravimitega (näiteks kolesteroolisisaldust vähendava ravimi gemfibrosiili või tuberkuloosiravimi antibiootikumi rifampitsiiniga).

Miks Actos heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Actose kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.


Muu teave Actose kohta

Euroopa Komisjon andis Actose müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 13. oktoobril 2000. Müügiluba on tähtajatu.
Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Actose kohta on siin. Kui vajate Actosega toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2010.