Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Vizarsin

ATC Kood: G04BE03
Toimeaine: sildenafil
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Vizarsin

Vizarsin on ravim, mis sisaldab toimeainena sildenafiili. Seda turustatakse valgete ovaalsete tablettidena (25 mg, 50 mg või 100 mg).

Vizarsin