Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Soliris

ATC Kood: L04AA25
Toimeaine: eculizumab
Tootja: Alexion Europe SAS

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Pakend Pakendi sisu (kontsentratsioon) Pakendi suurus

EU/1/07/393/001 Soliris 300 mg Infusioonilahuse kontsentraat Intravenoosne Viaal (klaasist) 30 ml (10 mg/ml) 1 viaal