Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Refludan - Refludan kõik lubatud esitusviisid

ATC Kood: B01AE02
Toimeaine: lepirudin
Tootja: Celgene Europe Ltd.

Artikli sisukord

Müügiloa nr Euroopa Liidus; Ravimi väljamõeldud nimetus; Tugevus; Ravimvorm; Manustamistee; Pakendi iseloomustus Pakendi sisu; Pakendi suurus

 

EU/1/97/035/001; Refludan; 50 mg; Kontsentraat süstelahuse valmistamiseks; Intravenoosne; Viaal (klaasist); 1 ml; 1 viaal

EU/1/97/035/002; Refludan; 50 mg; Kontsentraat süstelahuse valmistamiseks; Intravenoosne; Viaal (klaasist); 1 ml; 10 viaali

EU/1/97/035/003; Refludan; 20 mg; Kontsentraat süstelahuse valmistamiseks; Intravenoosne; Viaal (klaasist); 0,4 ml; 1 viaal

EU/1/97/035/004; Refludan; 20 mg; Kontsentraat süstelahuse valmistamiseks; Intravenoosne; Viaal (klaasist); 0,4 ml; 10 viaali