Oxazepam actavis - tablett (10mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N05BA04
Toimeaine: oksasepaam
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord